Skip to main content

Lid worden

Een bedrijf kan lid worden van het CIM als het tot één van de 3 CIM-families behoort: de adverteerders, de media- en reclameagentschappen, of de media en hun reclameregies. 

Om lid te worden, vul je een toetredingsaanvraag in die je dan tekent en per post terugstuurt. Een toetredingsaanvraag kan je invullen door op de link te klikken in het vakje "Lid worden" (je leest best eerst de Statuten en het Intern Reglement).

  • Als Adverteerder is dit alles wat je moet doen.
  • Als Tussenpersoon moet je ook aanduiden welke formule je kiest voor de toegang tot de CIM-gegevens.
  • Als Mediabedrijf moet je aangeven welk medium je wil laten meten, en ook de studie van je keuze (zie hieronder "Intekenen op een studie").

Lid zijn impliceert dat je een jaarlijks bijdrage betaalt: 780 € voor een individueel lid, 450 € voor een geassocieerd lid (van toepassing in een beperkt aantal gevallen).

Behoor je niet tot één van de ledenfamilies?
Niet-leden kunnen onder bepaalde voorwaarden toegang krijgen tot CIM-gegevens, als het Bestuursorgaan zijn goedkeuring geeft over het principe van de toegang en over het type gegevens dat geleverd wordt. Voor media audit bureau's heeft het Bestuursorgaan specifieke voorwaarden bepaald.

Intekenen op een studie

Tussenpersonen (media- en reclameagentschappen) kunnen toegang te krijgen tot gegevens van de CIM-studies. Daarvoor bestaan verschillende formules, in functie van de grootte van het bedrijf en de studie(s) waartoe ze toegang willen hebben. De keuze van de formule gebeurt samen met de toetredingsaanvraag tot het CIM (kijk in het vakje "Lid worden").

Media kunnen intekenen op één of meerdere CIM-studies. Hieronder kan je klikken op de studie van je keuze. Je gaat dan naar een pagina met alle uitleg over hoe je kan intekenen op die specifieke studie.

Denk eraan: stuur alle ingevulde documenten ondertekend en per aangetekend schrijven naar:

CIM vzw
T.a.v. Voorzitter van het CIM
BluePoint Brussels
A. Reyerslaan 80
1030 Brussel

Het volledige dossier wordt dan ter goedkeuring aan het Bureau en het Bestuursorgaan van het CIM voorgelegd.