Skip to main content

Het CIM bepaalt de rekenregels waarmee de resultaten van de verschillende currency studies mogen berekend worden.
Dat is geen detail: verschillende formules om bijvoorbeeld de opbouw van bereik van een mediaselectie te berekenen, kunnen verschillende resultaten opleveren. Dat is natuurlijk niet de bedoeling. Daarom leggen de Technische Commissies van het CIM de rekenregels voor de verschillende studies vast.

In België is de exploitatie van de CIM-studies vrij, voorzover de software tools die worden aangeboden door het CIM gecertificeerd zijn. Het CIM controleert zelf of alle software tools wel allemaal dezelfde rekenregels gebruiken.

Hieronder vind je per studie de lijst van door het CIM gecertificeerde softwares die commerciëel worden aangeboden. Software die door een bedrijf enkel onwikkeld wordt voor intern gebruik, wordt door het CIM op dezelfde manier gecertificeerd maar is niet opgenomen in deze lijst.