Skip to main content

Het CIM werkt met verschillende instanties die elk specifieke taken op zich nemen.

CIM organisatie - organen

1.  De leden van het CIM komen uit drie families. Het gaat om een vijftiental adverteerders, een twintigtal media- en reclameagentschappen, en meer dan 130 media en hun reclameregies. Ze komen één keer per jaar samen in de Algemene Vergadering.

2.  Het Bestuursorgaan bestaat uit 21 leden waarvan één derde elk jaar door de Algemene Vergadering voor drie jaar wordt verkozen.

Het Bestuursorgaan is vandaag als volgt samengesteld (vooraan het jaar waarin het mandaat eindigt):

Media

Zetels Verenigingen
- Dagbladen - LaPresse.be                                           
    2024 - Thierry Hugot - Rossel & Cie 
- Dagbladen - Vlaamse Nieuwsmedia
    2023 - Mieke Berendsen - DPG Media
- Periodieke Pers - WE MEDIA 
    2024 - Mark Daemen - Roularta 
    2024 - Karina Jacobus - Produpress                                            
- Internet - DMA
    2023 - Luc Eeckhout - Ads & Data 
- Audiovisueel - BVAM/VIA
    2023 - Bart Demeulenaere - Ads & Data
    2023 - Wout Dockx - VIA
    2024 - Denis Masquelier - IP Belgium
    2022 - Sandrine Penninckx - RMB
    2022 - Tim Van Doorslaer - DPG Media
    2022 - Anny Wuyts - VAR
- Out-of-Home - AEA
    2024 - Veerle Colin - JC Decaux
Individuele zetels
    2022 - Michel Dupont - Transfer
    2022 - Nadine van Rensbergen - Fimare Consulting

Tussenpersonen

Zetels vereniging - UMA/ACC
    2023 - Mathias Beke - Havas Media
    2024 - François Chaudoir - Space
    2024 - Jean-Michel Depasse - GroupM
Individuele zetel
    2023 - Bernard Cools - Space

Adverteerders

Zetels Vereniging - UBA
    2022 - Zaki Lhabib - UBA
    2024 - Patricia Vermandele - ING
Individuele zetel
    2022 - Bart Swings - Luminus

3. Het Bureau van het CIM wordt door het Bestuursorgaan afgevaardigd om zijn vergaderingen voor te bereiden, specifieke opdrachten uit te voeren, operationele beslissingen te nemen, en om de Algemeen Directeur bij te staan in het dagelijks bestuur.  Het Bureau bestaat uit de Voorzitter, de Ondervoorzitter, de Secretaris, de Schatbewaarder en een gewoon lid. Ook de Algemeen Directeur zetelt in het Bureau maar zonder stemrecht.

Alle families zijn vertegenwoordigd in het Bureau. Het Bestuursorgaan verkiest de Voorzitter voor een periode van drie jaar, maximaal één keer te verlengen. De Voorzitter kan één van de leden van het Bestuursorgaan zijn of iemand van buitenaf die omwille van zijn deskundigheid en onafhankelijkheid grote erkenning geniet. Eén bestuurder uit een familie die niet door de Voorzitter wordt vertegenwoordigd zal als Ondervoorzitter worden aangeduid.

Het Bureau is vandaag als volgt samengesteld:
  - Helen Willems, Voorzitter 

  - François Chaudoir (Space), Ondervoorzitter
  - Bart Swings (Luminus), Secretaris
  - Anny Wuyts (VAR), Schatbewaarder
  - Luc Eeckhout (Ads & Data), lid

4. De Permanente Structuur is het team dat onder leiding van de Algemeen Directeur van het CIM staat en dat de missie van het CIM en de beslissingen van het Bestuursorgaan en het Bureau uitvoert. Het team staat de Technische Commissies en Strategische Comités bij, en het garandeert de methodologische kwaliteit en de goede uitvoering van de CIM-studies.

5. De Strategische Comités en Technische Commissies worden elders in deze site afzonderlijk besproken.