Skip to main content

Het CIM werkt met verschillende instanties die elk specifieke taken op zich nemen.

CIM

1.  De leden van het CIM komen uit drie families. Het gaat om een vijftiental adverteerders, een twintigtal media- en reclameagentschappen, en meer dan 130 media en hun reclameregies. Ze komen één keer per jaar samen in de Algemene Vergadering.

2.  Het Bestuursorgaan bestaat uit 8 leden .

De voorzitter van het Bestuursorgaan is momenteel Stefan Lameire.

Het Bestuursorgaan is als volgt samengesteld:

Media

OOH - Veerle Colin (JC Decaux) - mandaat: 2024-2027
Listen - Massimo Papa (RMB) - mandaat: 2024-2027
Watch - Tim Van Doorslaer (DPG Media) - mandaat: 2024 -2027
Read - Sophie Vanderwinkel (IPM Group) - Schatbewaarder CIM - mandaat: 2024-2027

Tussenpersonen

Remi Boel (Omnicom Media Group) - mandaat 2024-2027
François Chaudoir (Space) - Ondervoorzitter CIM- mandaat: 2024-2027
   
Adverteerders

Valérie Morfitis (Unilever) - mandaat: 2024-2027
Bart Swings (Luminus) - Secretaris CIM - mandaat: 2024-2027

3. Het Bureau van het CIM wordt door het Bestuursorgaan afgevaardigd om zijn vergaderingen voor te bereiden, specifieke opdrachten uit te voeren, operationele beslissingen te nemen, en om de Algemeen Directeur bij te staan in het dagelijks bestuur.  Ook de Algemeen Directeur zetelt in het Bureau maar zonder stemrecht.

Alle families zijn vertegenwoordigd in het Bureau. Het Bestuursorgaan verkiest de Voorzitter voor een periode van drie jaar, maximaal één keer te verlengen. De Voorzitter kan één van de leden van het Bestuursorgaan zijn of iemand van buitenaf die omwille van zijn deskundigheid en onafhankelijkheid grote erkenning geniet. 

Het Bureau is vandaag als volgt samengesteld:
  - Stefan Lameire, Voorzitter CIM

  - Joris De Doncker (Clear Channel) 
  - 
Bart Demeulenaere (Ads & Data),
  - Luc Eeckhout (UBA),
  - Julie Wijns (Mediabrands).

4. De Permanente Structuur is het team dat onder leiding van de Algemeen Directeur van het CIM staat en dat de missie van het CIM en de beslissingen van het Bestuursorgaan en het Bureau uitvoert. Het team staat de Technische Commissies en Strategische Comités bij, en het garandeert de methodologische kwaliteit en de goede uitvoering van de CIM-studies.

5. De Strategische Comités en Technische Commissies worden elders in deze site afzonderlijk besproken.