Skip to main content

Het CIM werkt met verschillende instanties die elk specifieke taken op zich nemen.

CIM organisatie - organen

1.  De leden van het CIM komen uit drie families. Het gaat om een vijftiental adverteerders, een twintigtal media- en reclameagentschappen, en meer dan 130 media en hun reclameregies. Ze komen één keer per jaar samen in de Algemene Vergadering.

2.  Het Bestuursorgaan bestaat uit 21 leden waarvan één derde elk jaar door de Algemene Vergadering voor drie jaar wordt verkozen.

De voorzitter van het Bestuursorgaan is momenteel Stefan Lameire.

Het Bestuursorgaan is als volgt samengesteld (vooraan het jaar waarin het mandaat eindigt):

Media

Zetels Verenigingen
- Dagbladen - LaPresse.be                                           
    2024 - Thierry Hugot - Rossel & Cie 
- Dagbladen - Vlaamse Nieuwsmedia
    2026 - Bart Bollen - Ads & Data
- Periodieke Pers - WE MEDIA 
    2024 - Mark Daemen - Roularta 
    2024 - Sophie Vanderwinkel - IPM                                            
- Audiovisueel - BVAM/VIA
    2026 - Bart Demeulenaere - Ads & Data
    2026 - Wout Dockx - VIA
    2024 - Wilfried Celis - DPG Media
    2025 - Sandrine Penninckx - RMB
    2025 - Tim Van Doorslaer - DPG Media
    2025 - Anny Wuyts - VAR
- Out-of-Home - AEA
    2024 - Veerle Colin - JC Decaux
Individuele zetels
    2025 - Kim Beyns - NRJ Belgique/Nostalgie
    2025 - Patrick Van Dijck - Brightfish

Tussenpersonen

Zetels vereniging - UMA/ACC
    2026 - Julie Wijns - Mediabrands
    2024 - François Chaudoir - Space
    2024 - Jean-Michel Depasse - GroupM
Individuele zetel
    2026 - Remi Boel - Omnicom

Adverteerders

Zetels Vereniging - UBA
    2025 - Luc Suykens - UBA
    2024 - Patricia Vermandele - ING
Individuele zetel
    2025 - Bart Swings - Luminus

3. Het Bureau van het CIM wordt door het Bestuursorgaan afgevaardigd om zijn vergaderingen voor te bereiden, specifieke opdrachten uit te voeren, operationele beslissingen te nemen, en om de Algemeen Directeur bij te staan in het dagelijks bestuur.  Het Bureau bestaat uit de Voorzitter, de Ondervoorzitter, de Secretaris, de Schatbewaarder en een gewoon lid. Ook de Algemeen Directeur zetelt in het Bureau maar zonder stemrecht.

Alle families zijn vertegenwoordigd in het Bureau. Het Bestuursorgaan verkiest de Voorzitter voor een periode van drie jaar, maximaal één keer te verlengen. De Voorzitter kan één van de leden van het Bestuursorgaan zijn of iemand van buitenaf die omwille van zijn deskundigheid en onafhankelijkheid grote erkenning geniet. Eén bestuurder uit een familie die niet door de Voorzitter wordt vertegenwoordigd zal als Ondervoorzitter worden aangeduid.

Het Bureau is vandaag als volgt samengesteld:
  - Stefan Lameire, Voorzitter

  - François Chaudoir (Space), Ondervoorzitter 
  - Bart Swings (Luminus), Secretaris
  - Anny Wuyts (VAR), Schatbewaarder
  - Veerle Colin (JC Decaux), lid

4. De Permanente Structuur is het team dat onder leiding van de Algemeen Directeur van het CIM staat en dat de missie van het CIM en de beslissingen van het Bestuursorgaan en het Bureau uitvoert. Het team staat de Technische Commissies en Strategische Comités bij, en het garandeert de methodologische kwaliteit en de goede uitvoering van de CIM-studies.

5. De Strategische Comités en Technische Commissies worden elders in deze site afzonderlijk besproken.