Skip to main content

Welke magazines lezen de kijkers van een bepaalde zender? Met welke radiozender bereik ik het best mensen die zich weinig verplaatsen? Welke producten worden het meest geconsumeerd? Wat is het verband tussen mediaconsumptie en productgebruik? Wat is het profiel van de consumenten? Hoe gedragen ze zich?

Dit soort vragen proberen de CrossMedia-studies van het CIM te beantwoorden. De zogenoemde 'strategische' CIM-studies zijn minder bekend bij het grote publiek maar zij helpen de adverteerder om te bepalen hoe hij het best zijn doelgroep bereikt en de media om zich juist te positioneren tegenover andere media en communicatiekanalen.

1. Mediatrends

De Mediatrendsstudie (Establishment Survey of ES) meet de evolutie in het bezit en gebruik van mediatoestellen, en algemene trends in tv-, radio- en internetgebruik.

De gegevens van de Mediatrendsstudie worden door het CIM gecombineerd met statistieken van de overheid om de CIM Golden Standard te bepalen. De Golden Standard is een volledige beschrijving van de socio-demografische structuur en het globale mediagebruik van de Belgische bevolking. Hij wordt één keer per jaar geüpdated.

De CIM Golden Standard dient als referentie voor alle CIM studies maar is verder voor iedereen vrij toegankelijk. Studenten of marktonderzoeksbureau’s kunnen bijvoorbeeld de Golden Standard gebruiken om het steekproefkader voor hun onderzoek op te stellen, om de representativiteit van een studie te beoordelen of gewoon... om in rond te neuzen.
 

2. Doelgroepenmonitor

In de doelgroepenmonitor (Target Group Monitor of TGM) worden consumenten bevraagd over hun aankoopbeslissingen, consumptiegewoontes en -attitudes voor een groot aantal verschillende producten en diensten (van yoghurt tot auto’s, van vakanties tot verzekeringen...).
 

3. Consumenten beslissingsproces

In de studie van het Consumenten Beslissingsproces (Consumer Decision Journey of CDJ) beantwoorden consumenten vragen over de rol van verschillende communicatiekanalen of ‘Touchpoints’ bij de aankoop van producten:
     -  welke kanalen vestigen hun aandacht op een product,
     -  welke gebruiken ze om zich te informeren,
     -  welke kanalen sporen hen aan om te kopen,

     -  welke versterken hun mening over een product.
Dat gebeurt voor 43 communicatiekanalen (dus niet alleen media), en voor 15 verschillende economische sectoren. Deze studie wordt door het CIM gecombineerd met de doelgroepenmonitor : dat levert een rijke database op met unieke inzichten over consumenten en doelgroepen.