Skip to main content

De Technische Commissies volgen het praktische verloop van de verschillende studies en houden toezicht op de publicaties. Ze komen gewoonlijk één keer per maand samen (behalve tijdens de vakantieperiodes). Ze werken in overleg met het Strategisch Comité dat verantwoordelijk is voor de studie en de Project Managers en de Algemeen Directeur van het CIM. Hun rol wordt beschreven in de Statuten van het CIM en hun werking wordt geregeld door een specifiek reglement (zie vakje "Meer info?").

  • De Technische Commissies organiseren de aanbesteding voor nieuwe projecten. Ze kiezen de belangrijkste methodologische opties, stellen de lastenboeken op voor de uit te voeren studies en gaan over tot de technische evaluatie en de rangschikking van de offertes.
  • Ze zorgen voor de opvolging en de controle van de studies en controleren of de lopende studies overeenkomen met de specificaties van het lastenboek.
  • De Technische Commissies zien toe op het respect van de rekenregels in de planning softwares en van de exploitatieregels voor het gebruik van de gegevens door de intekenaars.
  • Er zijn momenteel 5 Technische Commissies voor TV, Radio, Pers, Out of Home en Digitaal (de tactische studies) en 1 voor de CrossMedia studies.

De voorzitter van de Technische Commissie van elke tactische studie is lid van de familie Tussenpersonen, en wordt gekozen door de leden van de mediacategorie die de studie financiert.
De voorzitter van de Technische Commissie van de CrossMedia studies is lid van de familie Tussenpersonen en wordt gekozen door de leden van diezelfde familie.