Skip to main content

De Golden Standard is een beschrijving van de socio-demografische structuur van de Belgische populatie die één keer per jaar geüpdated wordt. Hij dient als referentie voor alle CIM studies maar is voor iedereen vrij toegankelijk, bijv. om het steekproefkader voor een marktonderzoek op te stellen, om de representativiteit van een studie te beoordelen of gewoon om in rond te neuzen...

In de toepassing hieronder kan u uw universum en verschillende filters kiezen:

  •  de eerste pagina toont het aantal mannen en vrouwen per leeftijdscategorie, met 12 mogelijke filters (en hun combinaties);
  •  de tweede pagina toont de aantallen op 7 individuele karakteristieken, met 8 mogelijke filters;
  •  de derde pagina toont 6 karakteristieken van huishoudens, opnieuw met 8 mogelijke filters;
  •  de vierde pagina toont bevolkingsaantallen op 6 verschillende territoriale niveau's, met een grafische weergave van uw selectie op een kaart van België.

Opgelet: er zit een bestand met ruim 11 miljoen lijnen achter deze toepassing. Het filteren van data en berekenen van resultaten kan eventjes duren.
Meer informatie over de methodologie achter de Golden Standard onder de tabel.

Vroeger was de Golden Standard gebaseerd op de CIM Persstudie. Vanaf 2020 is de methodologie grondig veranderd: de Golden Standard is nu een onderdeel van de Virtuele Populatie (VP) van het CIM.

Die VP is in feite een grote database met evenveel lijnen als er bewoners zijn in België. Voor elk van die bewoners worden een aantal karakteristieken gemodelleerd op basis van overheidsstatistieken en eigen CIM studies.
In de .pdf hieronder wordt toegelicht hoe het CIM de Virtuele Populatie aanmaakt.

Voor de goede orde: natuurlijk is dit geen exacte foto van alle Belgen!
Het is een benaderende beschrijving die ons helpt om mediastudies en marktonderzoek te verbeteren.