Skip to main content

Privacy is uiterst belangrijk voor het CIM en we nemen de verwachtingen van de bezoekers op onze site ter harte. Daarom willen we je in heldere taal uitleggen welke persoonsgegevens we verzamelen, waarvoor we deze gebruiken en wat jouw rechten zijn.
 

Wie zijn wij?

Het Centrum van Informatie voor Media (CIM) is een organisatie die haar leden (media, media agentschappen en adverteerders) voorziet van gegevens over mediabereik en consumptiegedrag in België.

 • Adres: BluePoint Brussels, A. Reyerslaan 80, 1030 Brussel.
 • Telefoonnummer: +32 (2) 661 31 50
 • Ondernemingsnummer: BE0407.594.592

Sommige gegevens zijn publiek: ze staan hier op onze site of worden gedeeld met de pers.
 

Welke persoonsgegevens verwerken wij?

Als wij gegevens verwerken, dan gaat dit over bezoekgegevens (zoals datum en tijd bezoek), en zodra je inlogt, ook over identificatiegegevens (zoals je mailadres) wanneer je de site bezoekt.

Als je solliciteert om bij het CIM te werken, verwerken we persoonsgegevens over jouw curriculum vitae.
 

Wat zijn cookies?

Onze site maakt gebruik van ‘cookies’. Dat zijn kleine data- of tekstbestanden die op je computer of mobiel apparaat worden geïnstalleerd wanneer je een website bezoekt of een (mobiele) applicatie gebruikt. Cookiebestanden bevatten unieke codes die bijvoorbeeld toelaten dat je browser je herkent tijdens je bezoek aan een site.


Waar komen cookies vandaan?

Eerstepartijcookies zijn directe cookies die wijzelf beheren. Ze zijn eigen aan de CIM-site en worden door het CIM geplaatst.

Derdepartijcookies zijn cookies die niet het CIM maar een andere partij beheert of plaatst tijdens je bezoek of gebruik van de CIM-site. Derdepartijcookies zorgen er dus voor dat bepaalde gegevens over je bezoek aan de site naar derden worden gestuurd. Hoewel wij deze cookies dus niet zelf beheren of plaatsen, zorgen we ervoor dat de plaatsing ervan door derde partijen zo gecontroleerd mogelijk kan verlopen.  


Welke cookies gebruiken we?

De website maakt gebruik van essentiële en niet-essentiële cookies.

Essentiële cookies zijn noodzakelijk om de website correct te laten functioneren. Deze cookies kan je niet weigeren. 

 • De site van het CIM maakt gebruik van has_js. Deze cookie has_js registreert of Javascript geactiveerd is in de browser van de bezoeker. Deze cookie is werkzaam tijdens het bezoek aan de site en vervalt aan het einde van het bezoek.


Niet-essentiële cookies zijn nuttig om

 • Statistische cookies laten toe te begrijpen hoe je de site gebruikt. Het verzamelen en rapporteren van informatie over jouw bezoek gebeurt anoniem. Deze cookies worden enkel geplaatst als jij dat toelaat.
 • Device cookies laten toe om het toestel (pc, laptop, tablet, smartphone) van bezoekers te herkennen bij een volgend bezoek.
 • Sociale media cookies laten je toe om bepaalde inhoud van onze site (artikels, berichten, ...) te delen met je netwerk op Twitter, LinkedIn, Facebook of via mail.
 • Geolocatie cookies laten toe om de regio te bepalen van waaruit u de CIM-site bezoekt.
 • Marketing cookies laten toe om de inhoud en timing van onze communicatie aan te passen aan jouw  surfgedrag. 

Hier vind je alle niet-essentiële cookies terug, waarvoor ze gebruikt worden en hoelang ze op je toestel blijven staan. 


Hoe kan ik zien welke cookies werden geïnstalleerd op mijn toestel en hoe kan ik ze verwijderen?

Je kan er in elke browser voor kiezen om alle cookies die reeds op je toestel staan te verwijderen. Let er wel op dat je deze instellingen voor elke browser op elk toestel dat je gebruikt apart moet aanpassen.

Als je wil weten welke cookies op jouw toestel zijn geplaatst of als je deze ook wenst te verwijderen, dan kan je hiervoor een instelling in je browser gebruiken. De links hieronder beschrijven hoe je dit kan doen.


Met wie kunnen persoonsgegevens gedeeld worden?

 • Leveranciers, onderaannemers en andere dienstverleners

We maken gebruik van andere bedrijven, tussenpersonen, onderaannemers of andere dienstverleners om communicatie- en IT-diensten en klantenservice te leveren. Voor zover dit noodzakelijk is voor de levering van hun diensten of de naleving van bepaalde wetgeving, mits onze toestemming en onder de nodige maatregelen om de vertrouwelijkheid van jouw persoonsgegevens te respecteren, is het mogelijk dat deze leveranciers toegang krijgen tot je persoonsgegevens of andere informatie. 

 • Overheden

Het is mogelijk dat wij persoonlijke gegevens delen of doorgeven, inclusief de inhoud van je communicatie: (i) om te voldoen aan de wet of in het kader van een juridische procedure of een wettelijk verzoek; (ii) om fraude en technische beveiligingsproblemen te detecteren, te voorkomen of anderszins aan te pakken; of (iii) om de rechten en eigendommen van het CIM te beschermen, waaronder de handhaving van onze algemene gebruiksvoorwaarden.

 • Sociale media platformen

Onze website laat toe dat je je artikels en content kan delen op sociale media platformen. Wanneer je van deze mogelijkheden gebruikt maakt, deel je bepaalde gegevens met deze platformen. De verwerking van deze gegevens is uiteraard onderhevig aan het privacy beleid van de respectievelijke platformen.

 • Overdracht van gegevens

Het CIM behoudt zich het recht voor om in geval van reorganisatie, herstructurering, fusie, verkoop of andere overdracht van bedrijfsmiddelen ook gegevens over te dragen, inclusief persoonsgegevens, mits de ontvangende partij ermee instemt om je persoonsgegevens te verwerken overeenkomstig onze privacyverklaring.
 

Wat zijn jouw rechten ?

Afhankelijk van de verwerking en de rechtsgrond beschik je over een aantal mogelijkheden om controle te behouden over jouw persoonsgegevens:

 • Recht om je gegevens in te kijken

Je hebt het recht om van het CIM een bevestiging te ontvangen over of we jouw persoonsgegevens al dan niet verwerken, inzage te verkrijgen in de persoonsgegevens en hoe en waarom ze verwerkt worden, alsook een kopie van de betrokken gegevens.

 • Recht om je gegevens aan te passen

Je hebt het recht om een rechtzetting van je gegevens te vragen wanneer je merkt dat we foutieve data over jou verwerken. Indien het over jouw identificatie- of contactgegevens gaat, kan je deze gegevens zelf aanpassen in je account.

 • Recht om je te verzetten tegen de verwerking van uw persoonsgegevens

Je hebt het recht om vanwege redenen die verband houden met jouw specifieke situatie bezwaar te maken tegen de verwerking je persoonsgegevens op basis van ons gerechtvaardigd belang.

 • Recht om je gegevensverwerking te beperken

Je hebt het recht om in bepaalde specifieke gevallen de verwerking van je persoonsgegevens te laten beperken.

 • Recht om je gegevens te laten wissen

Je hebt het recht om het wissen van je persoonsgegevens aan te vragen.

 • Recht om je toestemming in te trekken

Wanneer je toestemming gegeven hebt voor een bepaalde verwerking van je gegevens, kan je deze op elk moment terug intrekken. Toestemming intrekken is steeds even eenvoudig als toestemming geven: gaf je toestemming voor het ontvangen van communicatie, dan kan je je ook steeds uitschrijven via een uitschrijflink in elke ontvangen e-mail of per mail aan privacy@cim.be.


Wat is de bewaartermijn van persoonsgegevens?

Persoonsgegevens worden bijgehouden zolang dat nodig is voor het doel waarvoor ze werden verzameld. We houden daarbij rekening met het feit dat sommige gegevens voor bepaalde tijd moeten worden bijgehouden om te voldoen aan bepaalde wetgeving.

Concreet betekent dit dat we alle types gegevens die hogerop vermeld staan bijhouden zolang je lid bent of een account hebt bij ons. Wanneer je geen lid meer bent of je account niet meer gebruikt, houden we je persoonsgegevens nog 3 jaar in onze systemen, voor het geval je toch nog terug actief wordt of opnieuw lid wordt. We gebruiken je gegevens gedurende die periode ook nog voor specifieke gevallen, bijvoorbeeld om je uit te nodigen voor een evenement, tenzij je reeds eerder aangaf dergelijke communicatie niet te willen ontvangen.

Na afloop van die periode van 3 jaar, worden alle persoonsgegevens verwijderd. Indien je een account hebt, wordt ook je account afgesloten en alle daaraan gekoppelde gegevens verwijderd.


Wat bij een wijziging van dit Privacybeleid?

We zullen af en toe dit Privacybeleid aanpassen, bijvoorbeeld als onze diensten wijzigen. Als we veranderingen aan het Privacybeleid publiceren, veranderen we de datum van de "laatste update" bovenaan de tekst en geven wij je ook mee wat er precies gewijzigd werd. Bij belangrijke wijzigingen in het Privacybeleid of in de manier waarop wij je persoonsgegevens gebruiken, zullen we je op de hoogte brengen door een bericht te plaatsen over de wijzigingen voordat zij van kracht worden.


Contact voor gegevensbescherming

Heb je een vraag over de persoonsgegevens die het CIM verwerkt?
Heb je een klacht over hoe het CIM jouw persoonsgegevens verwerkt?
Wil je je rechten inzake persoonsgegevens uitoefenen?  

Aarzel dan niet om ons te contacteren:

 • via mail: privacy@cim.be,
 • of per post: CIM Privacy, BluePoint Brussels, A. Reyerslaan 80, 1030 Brussel.