Skip to main content

Een Strategisch Comité is een forum waar de Buy Side en de Sell Side samenkomen om de CIM-strategie te bepalen binnen de grote lijnen uitgezet door het Bestuursorgaan en om het juiste evenwicht te vinden tussen wat het CIM moet en kan, tussen middelen en resultaten.

Een Strategische Comité :

- verzamelt inzichten om de marktbehoeften te definiëren o.a. met betrekking tot inhoudelijke analyse- en marketingnoden, inzichten in consumer journeys en voor mediaplanning en trading. 
- legt de scope en de concrete doelstellingen van de studies vast en stelt daartoe prioriteiten.
- bepaalt het beschikbare budget voor elke studie en maakt afspraken inzake de financiering. 
- evalueert de voorstellen van Technische Commissies en Taskforces inzake methodes, use cases en onderzoeksbudgetten in functie van het realiseren van de doelstellingen. 
- legt regels vast inzake de toegang tot de data van de studie, het type beschikbare resultaten, de exploitatiemethoden en publicatiemodaliteiten. 
- streeft actief naar het bereiken van een consensus over al deze aspecten. 

Het Strategisch Comité zal voor elk van de studies dat het overziet een Reglement opstellen dat o.a. de toegelaten metrics, exploitatie- en publicatiemodaliteiten, toegangs- en financieringsregels van de studie bevat.

Soorten Strategische Comités

Het Strategisch Comité ‘CrossMedia, Publishing en Digital’ (CPD) is een permanent strategisch comité binnen het CIM (het “CPD-Comité”). Dit Strategisch Comité kijkt erop toe dat de CIM-studies de focus houden op de consument en daartoe een voldoende crossmediale en digitale insteek hebben, en evalueert daartoe ook de visienota’s en de budgetvoorstellen van de andere Strategische Comités.

Het Bestuursorgaan kan op voorstel van de Algemeen Directeur een Strategisch Comité oprichten dat overzicht houdt over één of meerdere currency-studies. 
Dit Comité vervult alle taken die verwacht worden van een Strategisch Comité voor deze specifieke studie of studies. 

Momenteel zijn deze comités actief:

- SC CPD (CrossMedia, Pers, Digitaal)
- SC Listen
- SC OOH
- SC Watch