Home » Televisie

FAQ

 
 
 
 
 
Binnen de CIM TV-studie worden heel wat zenders gemeten. Deze zenders verschillen onderling in de mate van detail die beschikbaar is. Afhankelijk van de lijst waarin zenders zich bevinden, mogen deze cijfers al dan niet extern gebruikt worden. Een volledig overzicht kan u via deze link terugvinden.
 
 • Zenders van de Grote Audimetrie hebben het meeste gegevens ter beschikking. Via het panel van GfK Audimetrie kan vastgesteld worden wie op welk ogenblik naar deze zenders keek. Daarnaast codeert Nielsen alle uitzendingen van deze zenders. Daardoor weet men wat en wanneer er op televisie te zien was (programma’s en spots).

  De resultaten van deze zenders mogen extern gebruikt worden.

 

 • Zenders van de Kleine Audimetrie krijgen maandelijks een rapport met daarin hun gemiddeld dag-, week- en maandbereik en een marktaandeel. Via het panel van GfK Audimetrie weet men wie op welk ogenblik naar deze zenders keek. Omdat deze zenders niet gecodeerd worden door Nielsen is er geen specifieke programma- of spotinfo voorhanden.

  De resultaten van deze zenders mogen extern gebruikt worden.

 

 • Voor zenders met Kwartiercijfers is er ook geen programma- of spotinfo. Deze zenders zijn zelf geen intekenaar van de Grote of de Kleine Audimetrie. Omdat ze een marktaandeel halen van meer dan 1% worden er wel geaggregeerde gegevens per kwartier ter beschikking gesteld.

  De resultaten van deze zenders mogen extern gebruikt worden.

 

 • Daarnaast wordt nog een hele reeks andere zenders gemeten op de audio reference site. De resultaten van deze zenders zijn enkel beschikbaar voor de zenders die intekenen op de Grote Audimetrie. Ze zijn enkel bedoeld voor intern gebruik door de intekenende zenders en mogen op geen enkele manier gecommuniceerd worden aan het grote publiek.
 
 
 
De regionale zenders worden niet gemeten binnen het kader van de CIM TV-studie. Voor meer info over de Vlaamse regionale zenders kan u te raden bij RTVM (www.rtvm.be) voor de Franstalige regionale zenders bij de Fédération des Télés Locales (www.inforegions.be).
 
 
 
Het CIM meet enkel het kijkgedrag in België naar Belgische en buitenlandse zenders. Voor kijkcijfers uit andere landen kan u terecht bij Eurodata TV Worldwide / Mediametrie (www.eurodatatv.com). Voor kijkcijfers van onze buurlanden: www.kijkonderzoek.nl (Nederland), www.barb.co.uk (Groot-Brittannië), www.agf.de (Duitsland) en www.mediametrie.fr (Frankrijk).
 
 
 
Op onze site staan een beperkt aantal cijfers ter beschikking van het grote publiek:
 • Top 20 van best bekeken programma's op week- en op maandbasis;
 • Top 100 van best bekeken programma's op jaarbasis;
 • Top 10 van best bekeken programma's per zender op jaarbasis
 • Marktaandelen per zender op een aantal doelgroepen.
 
 
 
In de openbare resultaten worden drie cijfers opgenomen: rating in absolute aantallen, rating in percentage en marktaandelen.
 
 • Rating in absolute aantallen: het gemiddeld aantal Vlamingen of Franstaligen dat naar een bepaald programma keek.
 • Rating in percentage: hetzelfde getal uitgedrukt als percentage van de doelgroep dat naar een bepaald programma keek.
 • Marktaandelen: geven de verhouding weer tussen het aantal kijkers voor een bepaalde zender of programma en het totale aantal kijkers die op dat moment naar de televisie keken. Er wordt dus rekening gehouden met het totaal aantal kijkers op een bepaald moment.
 
 
 
Nee, dat kan helaas niet. De enige kijkcijfers die het CIM ter beschikking mag stellen zijn deze zoals beschreven onder punt 4.
 
 
 
 
Nee, dat kan helaas niet. De panelleden voor de CIM TV-studie worden op basis van een toevalssteekproef gerekruteerd. Dit is noodzakelijk om de representativiteit van het panel te garanderen.