Home

Wat kan het CIM u bieden ?

Sinds 1971 meet het CIM het bereik van media. In het begin gebeurde dit enkel voor de pers. Hoeveel exemplaren van een perstitel worden er verspreid? Hoeveel mensen hebben die krant of dat magazine de afgelopen periode gelezen? Intussen meet het CIM ook het bereik van televisie, radio, cinema, affichage, internet, en het multimediagebruik en de reclamedruk in België.
 
Het CIM is een vereniging zonder winstoogmerk. Zij organiseert al deze studies op vraag van de reclamesector. Zowel de media als de adverteerders, de media- en reclame-agentschappen werken samen binnen het CIM en spreken af hoe ze het best mogelijke bereiksonderzoek in België kunnen realiseren. Dat maakt het CIM uniek: door zoveel mogelijk verschillende partijen te betrekken bij de methodologische discussies en bij de financiering van de studies, wordt het mogelijk om onafhankelijk en kwalitatief hoogstaand onderzoek af te leveren. En daar wordt iedereen beter van: 
 
  • de media krijgen inzicht in hun consumenten en kunnen zich vergelijken met de collega’s.
  • de reclameregies beschikken bij de verkoop van hun reclameruimte over bereikscijfers die in de markt aanvaard worden.
  • de media- en publiciteitsagentschappen gebruiken de CIM-cijfers om adverteerders te adviseren over hun communicatiestrategie en mediakeuze, en om zo efficiënt mogelijk reclameruimte aan te kopen.

De CIM-gegevens worden ook regelmatig gebruikt om een breder publiek te informeren over de laatste tv-kijkcijfers, de marktaandelen van radiozenders, de nieuwe trends in de kranten- en magazineverkoop,  de evolutie in het leesbereik van perstitels, of de sterkst groeiende internetsites... 

Het CIM staat hiermee onder een gezonde druk om elke keer opnieuw betrouwbare en valide gegevens te publiceren. Noblesse oblige, zo hoort het ook.
 
Daar hoort bij ook dat het CIM zich voortdurend moet vernieuwen. De mediawereld verandert sneller dan ooit: wijzingen in mediagedrag, nieuwe media, nieuwe technologieën, nieuwe spelers, maar ook nieuwe inzichten en methoden in media-onderzoek. 
 
Deze site heeft als ambitie om zowel professionele gebruikers als de geïnteresseerde buitenstaander een klare kijk te bieden op de activiteiten en onderzoeken van het CIM. En wie een idee heeft over hoe we deze site nog kunnen verbeteren, is meer dan welkom bij webmaster@cim.be.