Home » Internet

Inschrijven

1. Deelnemen aan de meting

Bedrijven die een website wensen te laten opnemen in de CIM Internet studie moeten lid zijn van het CIM en het jaarlijkse lidgeld betalen.
Meer informatie vindt U onder de rubriek “Lid Worden”.
Naast deze algemene voorwaarde zijn er aantal andere voorwaarden die betrekking hebben op de CIM Internet studie zelf: meer informatie vindt u onder deel twee. Belangrijk is dat alle documenten i.v.m. de toetredingsaanvraag “membership” maar ook i.v.m. de deelname aan de studie :
  • ingevuld en ondertekend zijn door een wettelijke vertegenwoordiger van de firma,
  • per post verstuurd worden naar het CIM, ter attentie van de Voorzitter van het Bestuursorgaan.
Hieronder kan u een schatting maken van de deelnamekosten aan de CIM Internet studie. Opgelet, dit bedrag is enkel een schatting en kan gewijzigd worden.

2. Toegang tot de Internet resultaten

2.1 Intekenen op de Internet meting

Samen met uw toetredingsaanvraag voor de vereniging dient u ons uw intekening tot de CIM Internet meting toe te sturen. Deze kan u onderaan deze pagina downloaden.

Gelieve ons het document ingevuld en ondertekend via de post terug te zenden, en dit ter attentie van de Voorzitter van het Bestuursorgaan.
Let op: de intekenaar aan de CIM Internet meting moet lid zijn van het CIM, m.a.w. de 'Company' op het inschrijvingsformulier moet dezelfde zijn van de 'Company' die in punt 1 vermeld wordt.

Het tarief voor CIM Internet kan u hier vinden.
 
2.2 Samen met uw toetredingsaanvraag dient u ons een Belgisch reclametarief te leveren (formaat .xls).
Wij vragen u ook om een e-mail te sturen waarop u ons meedeelt wie de reclame inkomsten ontvangt. Dit kan de intekenaar, een interne of externe regie zijn. Uw intekening op de Internetmeting houdt automatisch in dat u zich akkoord verklaart met opname in de MDB statistieken. Dit zijn verzamelde gegevens over de Belgische Media Investeringen.

2.3 Zodra wij in het bezit zijn van de drie hierboven vermelde documenten (CIM-toetreding, Internet-toetreding en reclametarief), wordt de content van de betrokken site gescreend bij het CIM volgens artikel 13.3 van het Reglement. Vervolgens zullen wij uw aanvraag in onze database activeren en u de taggingsinstructies verzenden.

2.4 Het reglement voor de CIM Internet meting kan u hier vinden.

2.5 Na inschrijving en tagging ontvangt u toegang tot de online rapportagetools en de rapporten op de CIM website.
Op de CIM website kan u resultaten terugvinden over trafiek en bereik.
 
Wij danken u bij voorbaat voor uw interesse in de CIM Internet Studie.
U kan voor iedere vraag betreffende CIM Internet contact opnemen via het e-mailadres internet@cim.be.