Skip to main content

De media die lid zijn van het CIM kunnen intekenen op een studie om zich te laten meten. Ze krijgen dan in principe toegang tot de resultaten van die studie én tot de gemeenschappelijk crossmediale studies. De exacte voorwaarden kunnen verschillen per studie maar ze worden allemaal uitgelegd in het studiereglement en de financiële voorwaarden in de bijlagen van het Huishoudelijk Reglement.

De agentschappen die lid zijn van het CIM kunnen intekenen op alle of op een selectie van de CIM-studies. De tarificatie wordt uitgelegd in de eerste bijlage van het Huishoudelijk Reglement.

Hieronder vind je voor elke studie een overzicht van de bedrijven die ingetekend zijn op de verschillende CIM-studies.