Home » CrossMedia

Vragenlijst

De gegevens uit de CIM TGM studie worden verzameld op basis van
een vragenlijst die door de respondent zelf, op papier, ingevuld wordt met vragen over de consumptie van verschillende producten en over verschillende attitudes. De enquêteur die de CIM Pers vragenlijst via de computer afnam, bezorgt de respondent de tweede vragenlijst over producten en attitudes. De vragenlijst zelf kan men terug vinden in onderstaand pdf-document.

De gegevens van de HUB studie worden face-to-face verzameld via een CASI vragenlijst die getoond wordt op een tablet. De vragenlijst bevat een sectie voor elke medium afzonderlijk alsook een aantal vragen over de uitrustingen. U vindt de vragenlijst van de HUB studie onderstaand terug.