News

2011-05-01 -

AB4 stopt met Grote Audimetrie

 

AB4 heeft beslist om zijn deelname aan de Grote Audimetrie stop te zetten. Dit houdt in dat er geen detailgegevens meer beschikbaar zijn voor de media agencies.

 

Sinds gisteren (1 mei 2011) werd AB4 uit de ATB-band gehaald. Het bereik van AB4 wordt voortaan toegevoegd aan “Andere FR”.

Indien u hier nog vragen bij heeft, aarzel dan niet om ons te contacteren via tv(at)cim.be.

2011-04-07 -

Resultaten EEN+ & Canvas+ niet beschikbaar op B-band

We kwamen tot de constatering dat de resultaten voor EEN+ en Canvas+ onterecht worden meegestuurd op de B-band.

Dit berust op een vergissing. Deze zenders worden in opdracht van de VRT gehorodateerd maar nemen niet deel aan de Grote Audimetrie van het CIM.

Aangezien deze zenders minder dan 1% marktaandeel haalden in 2010, kunnen ze ook niet worden opgenomen in de zenders met kwartiercijfers. De resultaten voor beide zenders zullen voortaan (voor de data vanaf 7 april 2011) worden opgenomen onder de categorie ‘Other Nl’ in de B-band.

Voor een volledig overzicht van de verschillende zenderlijsten (A-band, B-band, MZR,...) klik hier.

2011-03-15 -

Herlevering data Nickelodeon/MTV (Nl) & STAR by Cinétélérevue (1-8 maart 2011)

Door een aanpassing in het geluidssignaal van Nickelodeon/MTV (NL) en STAR by Cinétélérevue (op B-band onder “Other FR”) begin maart, is het bereik voor deze zenders voor de periode van 1/3/2011 tot en met 8/3/2011 onderschat.

De wijziging van het geluidssignaal resulteerde in een minderwaardige ontvangst van deze twee zenders in de audio reference site bij GfK Audimetrie. Hierdoor ontstonden gaten in de audio-matching (EAM). Aangezien de zenders geen CNI-code dragen, was er geen tweede back-up modaliteit beschikbaar.

Na het uitfilteren van de minderwaardige audio-samples is de EAM voor de betrokken dagen opnieuw geproduceerd. De resultaten zijn dus gebaseerd op minder audio-samples maar geven niettemin meer betrouwbare resultaten. De gecorrigeerde data werden vandaag aan de software houses bezorgd.

Gelieve contact op te nemen met uw software leveranciers voor meer info met betrekking tot de herlevering. Voor alle andere vragen kan u terecht bij Katrien Berte (kb@cim.be) of Rikkert Van Loo (rvl@cim.be).
 

2011-03-07 -

Call for information on TV audience measurement technology

De CIM TV-studie loopt in haar huidige vorm nog tot eind 2012. Het CIM en haar leden willen zich graag vandaag al voorbereiden op de meting van de televisie van morgen.

Aangezien het medium zo snel verandert, en er nieuwe raakpunten ontstaan met andere media, is er ook in de meetmethoden een snelle evolutie. Om hierop een beter zicht te krijgen, organiseert het CIM een informatieronde bij solution providers. Bedoeling is om op basis van de nieuwste inzichten een “future proof” lastenboek te schrijven voor de meting van het televisiebereik in België in de komende jaren. Dit lastenboek zal gepubliceerd worden in de loop van de zomer van 2011.

In onderstaand document beschrijft het CIM kort de huidige studie en de verwachte veranderingen. Geïnteresseerde partijen wordt gevraagd om hun interesse kenbaar te maken door een schriftelijke beschrijving te sturen van de tools waarover zij beschikken die (deels) kunnen bijdragen tot de meting van tv en aanverwante toepassingen. De geselecteerde instituten zullen in de loop van april 2011 uitgenodigd worden om hun voorstellen mondeling toe te lichten.

Geïnteresseerde instituten worden uitgenodigd om een (standaard) beschrijving van tools met begeleidende brief te mailen naar Katrien Berte vóór 6 april 2011 (kb@cim.be, +32 2 661 31 54).

2011-02-01 -

Horodatage problemen van 28/01 tot 30/01/2011

Door een probleem met de centrale server bij MediaXim op vrijdag 28 januari 2011 heeft de horodatage van afgelopen weekend enige vertraging opgelopen .

 

MediaXim meldt dat er nog een aantal fouten kunnen zitten in de horodatage gegevens die gisteren werden aangeleverd. Uiterlijk morgenvroeg zal een volledig gecontroleerd horodatage bestand worden opgeleverd (met de gegevens van vrij 28/01 t.e.m. zon 31/01).

Onze excuses voor dit ongemak.

 

 

2010-10-08 -

Aanpassingen EAR zenderlijst

Naar aanleiding van de stopzetting van EXQI werd de EAR zenderlijst aangepast. EXQI Sport Nl en EXQI Culture NL werden uit de EAR gehaald. Het voormalige EXQI Plus Nl werd omgevormd tot EXQI Sport-Culture Nl.

LA3 en Disney XD Fr werden toegevoegd aan de EAR.
Een volledig overzicht van alle zenders in de EAR staat ter beschikking via volgende pagina.
2010-09-15 -

Cijfers vtmKzoom Augustus 2010

De CIM Audimetriegegevens voor vtmKzoom zijn onvolledig voor augustus 2010.
Een hardware probleem bij de main refererence site zowel als bij de back-up reference site van GfK Audimetrie zorgde ervoor dat deze zender niet gemeten werd tussen vrijdag 13 augustus (vanaf 17u54) en maandag 16 augustus (tot 15u). Aangezien de zender geen CNI-code draagt, was er geen tweede back-up modaliteit beschikbaar.

De Technische Commissie TV vraagt alle eindgebruikers om hiermee rekening te houden in hun analyses en evaluaties. De ontbrekende cijfers dienen als “Niet beschikbaar” te worden beschouwd en niet als 0 (“nul”).
GfK Audimetrie en het CIM wensen zich uitdrukkelijk te verontschuldigen voor dit ongemak.
Voor meer informatie of toelichting kan u terecht bij Katrien Berte (Sr. Project Manager Televisie, CIM): 02/661.31.54 of kb@cim.be
2010-07-07 -

Aanpassing CIM TV Calculation and Reporting Rules

De CIM TV Calculation and Reporting Rules werden bijgewerkt en aangevuld naar aanleiding van een aantal opmerkingen en vragen van gebruikers en software leveranciers.

De aanvullingen hebben betrekking op een aantal specifieke regels voor uitgesteld kijken. Meer bepaald werden de regels over gasten en uitgesteld kijken verduidelijkt en werden de verschillende benaderingen van Total Screen Usage gedefinieerd.

Meer uitleg is terug te vinden in het document onder punt 2.2.6 vanaf pagina 23.
 

2010-06-30 -

Certificatie Tv software

Op basis van analyses door het CIM blijkt dat er kleine verschillen zijn in de resultaten van de verschillende gecertificeerde tv-softwarepakketen. Deze verschillen doen zich uitsluitend voor bij analyses op doelgroepen inclusief gasten bij uitgesteld kijken.

Na intensief overleg met de verschillende software leveranciers werden de nodige aanpassingen reeds uitgevoerd door: GfK Audimetrie (Markdata MMW), MediaXim (ViewTime+) en OMD (Teletrack). Deze drie softwareapplicaties leveren dezelfde, correcte resultaten.

Voor AGB Nielsen (Arianna) en TechEdge (AdvantEdge) zijn de resultaten voor analyses op doelgroepen inclusief gasten voorlopig NIET gecertificeerd. We houden u op de hoogte van hun vooruitgang. Gelieve hiermee rekening te houden in uw analyses en communicatie.
 

2010-05-12 -

Katrien Berte Sr. Project Manager TV & Internet

Katrien Berte is begin mei begonnen als Sr. Project Manager Televisie en Internet. Katrien werkte voordien aan het IBBT en de UGent. Op maandag 10 mei 2010 behaalde zij een Doctoraat in de Communicatiewetenschappen aan de UGent met het proefschrift "Reclame in een digitaal medialandschap. Uitdagingen, opportuniteiten en knelpunten voor reclame op digitale televisie". Geïnteresseerden kunnen dit proefschrift hieronder downloaden.

Pagina's