News

2012-01-16 -

Acht uit Grote Audimetrie

De TC TV heeft afgelopen vrijdag (13/01/2012) beslist om de partiële horodatage voor Acht (enkel de spots en reclameblokken van Transfer) die sinds 1 januari 2012 werd toegepast, niet langer toe te staan.

Transfer heeft daarop gevraagd om Acht tot nader order uit de Grote Audimetrie te halen. 

2011-12-30 -

Grote Audimetrie voor Acht, National Geographic en njam! vanaf 1 januari 2012

Vanaf 1 januari 2012 treedt de nieuwe regie Transfer toe tot de Grote Audimetrie van het CIM. Transfer commercialiseert de reclameruimte voor de digitale zenders Acht, National Geographic en njam!.

Deze zenders nemen vanaf 1 januari 2012 deel aan de Grote Audimetrie waardoor de gegevens beschikbaar worden voor de media agencies (intekenaars B-band).

Uitzondering voor Acht: deze zender krijgt niet de standaard horodatage! Enkel de spots en reclameblokken gecommercialiseerd door Transfer zullen worden toegewezen. Alle andere onderdelen (programma’s, promo’s en andere spots en reclameblokken) worden niet benoemd. National Geographic en njam! krijgen wel een volledige horodatage.

Uw software leverancier zal het nodige doen om de aanpassingen door te voeren in uw analysesoftware.

Onze beste wensen voor het nieuwe jaar!

2011-12-16 -

TV kijkcijfermeting door GfK verlengd voor maximaal 2 jaar

De Raad van Bestuur van het CIM heeft beslist om het contract voor de CIM Televisiestudie 2013-2016 niet toe te kennen.
In de tender werd gevraagd om naast de meting van klassieke televisie ook voorstellen in te dienen voor het meten van het bereik op andere schermen zoals computers, tablets en andere mobiele devices. Volgens de Raad van Bestuur kon geen enkel instituut een afdoend antwoord geven op de vraag naar geprofileerde netto bereiksgegevens.

De Raad van Bestuur van het CIM heeft daarom beslist om het huidige contract met GfK Audimetrie te verlengen voor maximaal twee jaar. In die periode zal het CIM voor cijfers over online video kijken beroep doen op de nieuwe internetstudie waarover eerstdaags beslist wordt. De Technische Commissies TV en Internet zullen samen een voorstel uitwerken voor de rapportering van deze cijfers ten behoeve van de reclamemarkt.

2011-12-15 -

TV Horodatage 2013-2016 gaat naar Nielsen

De Raad van Bestuur van het CIM heeft beslist om het contract voor de tijdsregistratie van televisiebeelden, ook gekend als horodatage of time logging, toe te kennen aan Nielsen. Vanaf 1 januari 2013 tot en met 31 december 2016 zullen zij de Belgische horodatage verzorgen.

De Raad van Bestuur, de Technische Commissie en de Permanente Structuur hebben het volste vertrouwen in de aanpak en de dienstverlening van Nielsen. De positieve evaluatie van de horodatage van Nielsen Nederland heeft deze keuze versterkt.

De TV Horodatagegevens zullen onder voorwaarden ter beschikking gesteld worden van elk instituut dat geïnteresseerd is om ze te exploiteren in het kader van een reclamepige dienstverlening.

2011-12-14 -

Correctie MTV Nl oktober 2011

De intekenaars van de CIM TV studie ontvingen een nieuw Maandelijks Zenderrapport (MZR) voor MTV (Nl) voor oktober 2011.

Ter herinnering: het MZR voor MTV (Nl) was gebaseerd op onvolledige gegevens.

 • Op 20 oktober heeft Telenet onaangekondigd de positie van MTV (Nl) aangepast.
  Hierdoor verdween de zender tot 25 oktober uit de audio reference site bij GfK Audimetrie.
 • Door omstandigheden was de backup via een andere operator tijdelijk niet aanwezig.
 • Aangezien de zender tijdens deze periode ook niet over een CNI code beschikte, kon het bereik niet aan MTV (Nl) worden toegekend.

Op vraag van het CIM heeft GfK een audiomatching uitgevoerd op basis van audiofiles aangeleverd door MTV. Op die manier werd het bereik alsnog gecorrigeerd, met goedkeuring van de TC TV.

 • Het gecorrigeerde Maandelijks Zenderrapport voor MTV (Nl) is net zoals MTV (Fr) gebaseerd op de periode 04/10 tot 31/10.
 • De gecorrigeerde bruto files worden op donderdag 15 december aan de software houses aangeleverd.
  De intekenaars op de A en de B-band zullen via hen op de hoogte gebracht worden van de herlevering.

Opgelet: deze aanpassing heeft géén effect op het bereik van andere zenders! 

2011-12-01 -

Daling in bereik AB3 op 30 november 2011

Door een probleem bij Telenet en VOO werd er op woensdag 30 november 2011 vanaf 22u35 geen geluid meer uitgezonden op AB3. Hierdoor konden er geen geluidssamples worden geregistreerd in de Audio Reference Site bij GfK Audimetrie.

Omdat AB3 geen CNI-code draagt, was er geen enkele back-up mogelijk. Er zijn bijgevolg geen kijkcijfers beschikbaar voor AB3 voor woensdag 30 november 2011 vanaf 22u35.

 

2011-11-21 -

Herlevering data TF1 (10-16 november 2011)

Sinds enige tijd hebben digitale kijkers op TF1 de mogelijkheid om bepaalde programma’s in de originele Engelstalige (niet gedubde) versie te ontvangen. Deze programma’s worden aangeboden met het zogenaamde VOST-logo (Version Originale Sous-Titrée).

Tussen donderdag 10 november en woensdag 16 november 2011 kregen de decoders in de Reference Site bij GfK Audimetrie verkeerdelijk het Engelstalige audio signaal aangeboden. Tijdens deze periode werd er daarom voor een aantal uitzendingen geen match gevonden met de Franstalige audio samples uit de audimeters binnen het panel. Tijdens deze periodes werd het bereik toegekend aan de categorie DVB (= settopbox).

GfK Audimetrie heeft alle Engelstalige uitzendingen geïdentificeerd (hieronder een overzicht) en de cijfers gecorrigeerd. Na de nodige checks en controles kon een correcte brutoband worden vrijgegeven. Deze werd ondertussen bezorgd aan de verschillende software houses.

 • Donderdag 10/11 :
  16u39 - 18u22 LES FRERES SCOTT en GREY'S ANATOMY
   
 • Zondag 13/11 :
  16u16 - 17u56 DR HOUSE
  23u32 - 25u50 LES EXPERTS
   
 • Maandag 14/11 :
  16u45 - 18u24 LES FRERES SCOTT en GREY'S ANATOMY
   
 • Dinsdag 15/11 :
  16u44 - 18u23 LES FRERES SCOTT en GREY'S ANATOMY
  23u00 - 25u20 LES EXPERTS
   
 • Woensdag 16/11 :
  17u36 - 18u25 GREY'S ANATOMY
  20u59 - 25u05 THE MENTALIST en CHASE 
2011-10-03 -

Wijzigingen MTV Networks

MTV Networks voerde op 4 oktober 2011 enkele wijzigingen door bij haar zenders. Dit heeft een aantal implicaties voor de CIM TV studie. Een korte samenvatting:

Langs Nederlandstalige kant:

 • Nickelodeon NL zendt voortaan 24u/24u uit en wordt een volledige dag gehorodateerd.
 • MTV NL krijgt een eigen kanaal en zal ook 24u/24u uitzenden. Daardoor verdwijnt de zender uit de B-band voor de media agencies. Het bereik wordt toegevoegd aan “Andere NL”. Het maandelijks zenderrapport zal op een volledige dag gebaseerd zijn.
 • Nick JR stapt in de Grote Audimetrie. De zender krijgt een volwaardige horodatage.
 • Voor TMF blijft alles bij het oude.

Langs Franstalige kant:

 • Nickelodeon FR zendt voortaan uit tot 20u uit i.p.v. tot 18u. De horodatage wordt met twee uur uitgebreid.
 • MTV FR blijft het kanaal delen met Nickelodeon FR maar zal pas uitzenden vanaf 20u. Het maandelijks zenderrapport wordt hieraan aangepast. Daarnaast zal het digitaal 24u/24u te ontvangen zijn. De zender kan daardoor apart worden opgenomen in de reference site bij GfK en verdwijnt uit de B-band. Het bereik wordt toegevoegd aan “Andere FR”.

Indien u hier nog vragen bij heeft, aarzel dan niet om ons te contacteren!

2011-07-14 -

Specificaties voor tender CIM TV studie (2013-2016)

Het CIM en de Technische Commissie TV nodigen onderzoeksinstituten uit om hun voorstellen door te sturen voor de CIM TV studie 2013-2016. Klik hier voor het document met daarin alle informatie over de technische en methodologische vereisten, de formaliteiten, prijsspecificaties…

Onderzoeksinstituten die een voorstel willen indienen, worden gevraagd dit voor 5 augustus 2011 per mail te bevestigen via tv@cim.be.

Alle deelnemers mogen bijkomende vragen stellen over het document. Gelieve deze te richten aan tv@cim.be. De vragen en antwoorden zullen ter beschikking worden gesteld van alle deelnemers.

De deadline voor het indienen van het finale voorstel ligt op 16 september 2011. Een digitale kopie van het finale voorstel dient te worden verstuurd naar Katrien Berte (Sr. Project Manager) op kb@cim.be. Een gedrukte versie dient te worden verstuurd naar CIM, Terhulpsesteenweg 181/22, 1170 Brussel. 

2011-06-07 -

Herlevering data 2 juni 2011 wegens storing netwerk Telenet Brussel

Op donderdag 2 juni 2011 tussen 14u en 22u was er een ernstige storing in het netwerk van Telenet Brussel (knooppunt Schaarbeek). Tijdens deze periode ontving GfK Audimetrie een minderwaardige signaal waardoor de referentie samples niet voldeden om een betrouwbare zenderidentificatie te garanderen. De eerste cijfers die op vrijdagochtend (3 juni) werden vrijgegeven waren daardoor onvolledig.

GfK schakelde daarom over op het backup systeem dat gecapteerd wordt via VOO. Na de nodige checks en controles kon een correcte brutoband worden vrijgegeven voor donderdag 2 juni. Deze werd ondertussen bezorgd aan de verschillende software houses. 

Pagina's