News

2010-07-07 -

Aanpassing CIM TV Calculation and Reporting Rules

De CIM TV Calculation and Reporting Rules werden bijgewerkt en aangevuld naar aanleiding van een aantal opmerkingen en vragen van gebruikers en software leveranciers.

De aanvullingen hebben betrekking op een aantal specifieke regels voor uitgesteld kijken. Meer bepaald werden de regels over gasten en uitgesteld kijken verduidelijkt en werden de verschillende benaderingen van Total Screen Usage gedefinieerd.

Meer uitleg is terug te vinden in het document onder punt 2.2.6 vanaf pagina 23.
 

2010-06-30 -

Certificatie Tv software

Op basis van analyses door het CIM blijkt dat er kleine verschillen zijn in de resultaten van de verschillende gecertificeerde tv-softwarepakketen. Deze verschillen doen zich uitsluitend voor bij analyses op doelgroepen inclusief gasten bij uitgesteld kijken.

Na intensief overleg met de verschillende software leveranciers werden de nodige aanpassingen reeds uitgevoerd door: GfK Audimetrie (Markdata MMW), MediaXim (ViewTime+) en OMD (Teletrack). Deze drie softwareapplicaties leveren dezelfde, correcte resultaten.

Voor AGB Nielsen (Arianna) en TechEdge (AdvantEdge) zijn de resultaten voor analyses op doelgroepen inclusief gasten voorlopig NIET gecertificeerd. We houden u op de hoogte van hun vooruitgang. Gelieve hiermee rekening te houden in uw analyses en communicatie.
 

2010-05-12 -

Katrien Berte Sr. Project Manager TV & Internet

Katrien Berte is begin mei begonnen als Sr. Project Manager Televisie en Internet. Katrien werkte voordien aan het IBBT en de UGent. Op maandag 10 mei 2010 behaalde zij een Doctoraat in de Communicatiewetenschappen aan de UGent met het proefschrift "Reclame in een digitaal medialandschap. Uitdagingen, opportuniteiten en knelpunten voor reclame op digitale televisie". Geïnteresseerden kunnen dit proefschrift hieronder downloaden.

2010-01-10 -

TV : Live+6 kijkcijfers

Vandaag zijn de eerste Live+6 kijkcijfers beschikbaar voor 1/1/2010. Deze nieuwe currency is de som van live kijken en uitgesteld kijken tot zes dagen na uitzending.

Voor het CIM is de nieuwe variabele Live+6 de enige standaard, zowel voor de officiële Top20 als voor elk ander cijfer dat het CIM naar buiten brengt. De intekenaars zijn vrij om in hun communicatie andere gegevens te gebruiken. De Technische Commissie TV van het CIM staat het gebruik toe van Live, Live+Vosdal en Live+Playback als extra variabelen.

Het gebruik van een correcte bronvermelding wordt hierbij essentieel! Naast de vermelding CIM TV en het bedrijf dat de cijfers uitbrengt, dienen ook de parameters te worden weergegeven die het universum van de analyse bepalen: regio, periode, uurschijf & doelgroep (vb. CIM TV - Noorden, 1/1-8/1/2001, 02-26u, 18-54 - Bedrijf). Indien het over Live cijfers gaat dient daaraan de vermelding "onvolledige cijfers, enkel live kijken" toegevoegd te worden. Voor Live+Vosdal wordt dat "onvolledige cijfers, enkel Live+Vosdal" en voor Live+Playback de vermelding "Live+Playback". Enkel voor Live+6 cijfers dient geen extra vermelding te worden gemaakt.
 

2005-12-23 -

TV : nieuwe definitie Totaal TV en marktaandelen vanaf 1/1/2006

Vanaf 1 januari 2006 wordt de definitie van Totaal Tv aangepast. Hierdoor wijzigt ook de definitie van de marktaandelen van Tv-zenders en programma’s, zowel in de analysesoftware van de gebruikers als in de wekelijkse TOP 20 van de Tv-programma’s. Klik op de PDF hieronder voor meer informatie over deze aangepaste definitie.

2005-04-05 -

TV : continue update van socio-demografische gegevens panel

Er bestaat nu een systeem van continue update van de socio-demografische gegevens van de panelleden.
Klik op de PDF hieronder om het document te downloaden.


 

Pagina's