News

2012-04-01 -

Disney Channel FR in Grote Audimetrie vanaf 1 april 2012

Vanaf zondag 1 april 2012 treedt Disney Channel FR toe tot de Grote Audimetrie van het CIM.

De eerste gehorodateerde resultaten zullen beschikbaar zijn voor alle intekenaars vanaf maandag 2 april.

Uw software leverancier zal de nodige aanpassingen doorvoeren in uw analysesoftware. 

2012-02-29 -

TC TV : nieuwe voorzitter

Tijdens zijn vergadering van 28/02/2012, heeft de Raad van Bestuur de benoeming van Hugues Rey (Havas Media Belgium) als voorzitter van de TC TV ter vervanging van Wout Dockx goedgekeurd.
De Raad, het Bureau en de Permanente Structuur bedanken Wout Dockx voor zijn 15 jaar als voorzitter van de TC TV en wensen Hugues Rey veel succes in deze nieuwe uitdaging binnen het CIM.
 

2012-02-01 -

Acht opnieuw in de Grote Audimetrie vanaf 1 februari 2012

Vanaf 1 februari 2012 wordt de zender Acht opnieuw gemeten in de Grote Audimetrie.

Alle horodatagegegevens (inclusief reclameblokken, spots, programma’s...) zullen vanaf 2 februari ter beschikking gesteld worden via de verschillende softwareleveranciers. 

2012-01-16 -

Acht uit Grote Audimetrie

De TC TV heeft afgelopen vrijdag (13/01/2012) beslist om de partiële horodatage voor Acht (enkel de spots en reclameblokken van Transfer) die sinds 1 januari 2012 werd toegepast, niet langer toe te staan.

Transfer heeft daarop gevraagd om Acht tot nader order uit de Grote Audimetrie te halen. 

2011-12-30 -

Grote Audimetrie voor Acht, National Geographic en njam! vanaf 1 januari 2012

Vanaf 1 januari 2012 treedt de nieuwe regie Transfer toe tot de Grote Audimetrie van het CIM. Transfer commercialiseert de reclameruimte voor de digitale zenders Acht, National Geographic en njam!.

Deze zenders nemen vanaf 1 januari 2012 deel aan de Grote Audimetrie waardoor de gegevens beschikbaar worden voor de media agencies (intekenaars B-band).

Uitzondering voor Acht: deze zender krijgt niet de standaard horodatage! Enkel de spots en reclameblokken gecommercialiseerd door Transfer zullen worden toegewezen. Alle andere onderdelen (programma’s, promo’s en andere spots en reclameblokken) worden niet benoemd. National Geographic en njam! krijgen wel een volledige horodatage.

Uw software leverancier zal het nodige doen om de aanpassingen door te voeren in uw analysesoftware.

Onze beste wensen voor het nieuwe jaar!

2011-12-16 -

TV kijkcijfermeting door GfK verlengd voor maximaal 2 jaar

De Raad van Bestuur van het CIM heeft beslist om het contract voor de CIM Televisiestudie 2013-2016 niet toe te kennen.
In de tender werd gevraagd om naast de meting van klassieke televisie ook voorstellen in te dienen voor het meten van het bereik op andere schermen zoals computers, tablets en andere mobiele devices. Volgens de Raad van Bestuur kon geen enkel instituut een afdoend antwoord geven op de vraag naar geprofileerde netto bereiksgegevens.

De Raad van Bestuur van het CIM heeft daarom beslist om het huidige contract met GfK Audimetrie te verlengen voor maximaal twee jaar. In die periode zal het CIM voor cijfers over online video kijken beroep doen op de nieuwe internetstudie waarover eerstdaags beslist wordt. De Technische Commissies TV en Internet zullen samen een voorstel uitwerken voor de rapportering van deze cijfers ten behoeve van de reclamemarkt.

2011-12-15 -

TV Horodatage 2013-2016 gaat naar Nielsen

De Raad van Bestuur van het CIM heeft beslist om het contract voor de tijdsregistratie van televisiebeelden, ook gekend als horodatage of time logging, toe te kennen aan Nielsen. Vanaf 1 januari 2013 tot en met 31 december 2016 zullen zij de Belgische horodatage verzorgen.

De Raad van Bestuur, de Technische Commissie en de Permanente Structuur hebben het volste vertrouwen in de aanpak en de dienstverlening van Nielsen. De positieve evaluatie van de horodatage van Nielsen Nederland heeft deze keuze versterkt.

De TV Horodatagegevens zullen onder voorwaarden ter beschikking gesteld worden van elk instituut dat geïnteresseerd is om ze te exploiteren in het kader van een reclamepige dienstverlening.

2011-12-14 -

Correctie MTV Nl oktober 2011

De intekenaars van de CIM TV studie ontvingen een nieuw Maandelijks Zenderrapport (MZR) voor MTV (Nl) voor oktober 2011.

Ter herinnering: het MZR voor MTV (Nl) was gebaseerd op onvolledige gegevens.

 • Op 20 oktober heeft Telenet onaangekondigd de positie van MTV (Nl) aangepast.
  Hierdoor verdween de zender tot 25 oktober uit de audio reference site bij GfK Audimetrie.
 • Door omstandigheden was de backup via een andere operator tijdelijk niet aanwezig.
 • Aangezien de zender tijdens deze periode ook niet over een CNI code beschikte, kon het bereik niet aan MTV (Nl) worden toegekend.

Op vraag van het CIM heeft GfK een audiomatching uitgevoerd op basis van audiofiles aangeleverd door MTV. Op die manier werd het bereik alsnog gecorrigeerd, met goedkeuring van de TC TV.

 • Het gecorrigeerde Maandelijks Zenderrapport voor MTV (Nl) is net zoals MTV (Fr) gebaseerd op de periode 04/10 tot 31/10.
 • De gecorrigeerde bruto files worden op donderdag 15 december aan de software houses aangeleverd.
  De intekenaars op de A en de B-band zullen via hen op de hoogte gebracht worden van de herlevering.

Opgelet: deze aanpassing heeft géén effect op het bereik van andere zenders! 

2011-12-01 -

Daling in bereik AB3 op 30 november 2011

Door een probleem bij Telenet en VOO werd er op woensdag 30 november 2011 vanaf 22u35 geen geluid meer uitgezonden op AB3. Hierdoor konden er geen geluidssamples worden geregistreerd in de Audio Reference Site bij GfK Audimetrie.

Omdat AB3 geen CNI-code draagt, was er geen enkele back-up mogelijk. Er zijn bijgevolg geen kijkcijfers beschikbaar voor AB3 voor woensdag 30 november 2011 vanaf 22u35.

 

2011-11-21 -

Herlevering data TF1 (10-16 november 2011)

Sinds enige tijd hebben digitale kijkers op TF1 de mogelijkheid om bepaalde programma’s in de originele Engelstalige (niet gedubde) versie te ontvangen. Deze programma’s worden aangeboden met het zogenaamde VOST-logo (Version Originale Sous-Titrée).

Tussen donderdag 10 november en woensdag 16 november 2011 kregen de decoders in de Reference Site bij GfK Audimetrie verkeerdelijk het Engelstalige audio signaal aangeboden. Tijdens deze periode werd er daarom voor een aantal uitzendingen geen match gevonden met de Franstalige audio samples uit de audimeters binnen het panel. Tijdens deze periodes werd het bereik toegekend aan de categorie DVB (= settopbox).

GfK Audimetrie heeft alle Engelstalige uitzendingen geïdentificeerd (hieronder een overzicht) en de cijfers gecorrigeerd. Na de nodige checks en controles kon een correcte brutoband worden vrijgegeven. Deze werd ondertussen bezorgd aan de verschillende software houses.

 • Donderdag 10/11 :
  16u39 - 18u22 LES FRERES SCOTT en GREY'S ANATOMY
   
 • Zondag 13/11 :
  16u16 - 17u56 DR HOUSE
  23u32 - 25u50 LES EXPERTS
   
 • Maandag 14/11 :
  16u45 - 18u24 LES FRERES SCOTT en GREY'S ANATOMY
   
 • Dinsdag 15/11 :
  16u44 - 18u23 LES FRERES SCOTT en GREY'S ANATOMY
  23u00 - 25u20 LES EXPERTS
   
 • Woensdag 16/11 :
  17u36 - 18u25 GREY'S ANATOMY
  20u59 - 25u05 THE MENTALIST en CHASE 

Pagina's