News

2010-10-28 -

CIM Pers Bereik - Logo's in het veldwerk

De logo’s zoals deze in de Persbereik studie getoond worden, zijn opnieuw beschikbaar op onze website. De indeling is vergelijkbaar met die in de vragenlijst.  Klik hier om dit te zien.

Women Jordan 1, Air Jordan Shoes
2010-09-24 -

CIM Pers Bereik - Persresultaten niet vergelijkbaar

Een nieuwe bereiksmeting voor de pers.

De publicatie van de CIM persstudie 2009-2010 heeft in de markt heel wat reacties losgemaakt. Enkele grote methodologische veranderingen hebben een breuk veroorzaakt met het verleden: het CIM (Centrum voor Informatie over de Media) gebruikt vanaf nu een nieuwe meetstandaard voor de pers. Een toelichting.

Stef Peeters (Algemeen directeur CIM) : « De communicatie via de methodologie en nieuwsberichten op de CIM-site waren manifest onvoldoende om de markt te informeren over het fundamentele verschil tussen deze studie en vorige edities. De boodschap dat deze studie een radikale breuk met het verleden betekent, is niet overgekomen ».

Bij een eerste analyse van de resultaten, lijkt het bilan van deze publicatie eerder positief voor de kranten maar kunnen we er niet naast kijken dat de resultaten van magazines, en met name de maandbladen sterk verschillen van de vorige editie. Luc Eeckhout (Senior Project Manager CIM) legt uit : « De Technische Commissie heeft beslist om van bij het begin van het veldwerk (juni 2009) een nieuwe interview methode te introduceren. Bedoeling was om mogelijke vertekening van de resultaten door enquêteureffecten te minimaliseren en een toekomst voor te bereiden waarin een deel van de enquêtes via internet zou kunnen lopen. Deze nieuwe methode, Computer Assisted Self Interview (CASI), impliceert dat de ondervraagde persoon alleen zit voor een draagbare computer en zelf de vragen leest en beantwoordt. De enquêteur is aanwezig maar komt enkel tussen op vraag van de ondervraagde persoon, wat trouwens in één derde van de interviews ook het geval was ».

Deze verandering maakte een aanpassing van de vragenlijst noodzakelijk. Enerzijds werden sommige vragen vereenvoudigd. Anderzijds werden sommige antwoordalternatieven uitgebreid om ze beter te begrijpen.  Het grootste effect van de CASI methode is dat ondervraagde persoon geneigd is om vooral recente en geëngageerde leesmomenten te identificeren, ten koste van occasionele contacten. Luc Eeckhout : «Het is dan ook logisch dat we een stijging zien in de proportie primaire lezers, dat zijn de mensen die zelf de titel hebben aangeschaft. Tegelijk wordt de Lectuur Laatste Periode (LLP) van de kranten minder beïnvloed dan die van weekbladen of andere titels met een lagere publicatiefrequentie zoals maandbladen».

Stef Peeters : « Het is belangrijk dat iedereen er zich rekenschap van geeft dat het niet de wereld is die veranderd is. Het CIM heeft haar maatstaf voor het persbereik veranderd, waardoor elke vergelijking met het verleden onmogelijk wordt. Conclusies over de gezondheid van verschillende segmenten in de pers zijn dan ook foutief. Ik kan enkel Bernard Cools bijtreden die, als Voorzitter van de Technische Commissie Pers, in de inleiding van de methodologie, de gebruikers uitnodigt om de bereikscijfers van de jaargang 2009-2010 niet te vergelijken met voorgaande edities en zich te beperken tot de analyse van verschillen in ranking van titels».

 

สินค้าออกกำลังกายผู้หญิง คุณภาพ ราคาพิเศษ
2010-09-15 -

CIM Pers Bereik - Methodologische wijziging !

De bereiksstudie Pers en Bioscoop 2009-2010 is op een aantal punten grondig gewijzigd ten opzichte van de vorige publicaties :
• Overgang van CAPI (waar de enquêteur de vragen stelt) naar CASI methode (de respondent leest zelf de vragen op PC en voert zelf de antwoorden in). Meer dan 66% van de respondenten heeft van de CASI methode gebruik gemaakt.
• De vragen werden verkort en vereenvoudigd voor CASI.
• De logos van titels in de andere taal dan de taal van de vragenlijst werden gegroepeerd per 6 en samen getoond in de vraag van het Totaal Leesbereik.
Met deze wijzigingen is een nieuwe norm gezet voor het meten van het bereik van de geschreven pers. Dit betekent een breuk met het verleden. De cijfers voor 2010 kunnen bijgevolg niet zomaar vergeleken worden met die van vroegere edities.
De Voorzitter van de Technische Commissie vraagt daarom in zijn inleiding tot de methodologie om u, bij vergelijking met vorige publicaties, te beperken tot de evolutie in de ranking van titels.

Air Jordan 1
2010-09-15 -

CIM Pers Bereik - publicatie resultaten 2009-2010

De Permanente Structuur van het CIM meldt de intekenaars op de Pers bereikstudie dat de resultaten van het onderzoek 2009-2010 beschikbaar zijn.

De publicatie van de resultaten van de PMPA (Plurimedia en Producten -Attitudes) is gepland voor half oktober 2010 (officiële datum volgt nog).
30 Winter Outfit Ideas to Kill It in 2020 - Fashion Inspiration and Discovery
2010-08-09 -

CIM Echtverklaring - Publicatie kranten 2010-Q2

De oplage- en verspreidingscijfers van de kranten voor het tweede trimester 2010 werden gepubliceerd.

U kan de cijfers hier terugvinden.
AIR MAX PLUS
2008-05-16 -

CIM Pers Bereik - Data van uitzonderlijke niet verschijning

De Permanente Structuur van het CIM verzoekt de uitgevers en regies uiterlijk op 11 juni 2008 de data mee te delen van uitzonderlijke niet verschijning van een nummer in de periode van 1 juni 2007 tot 1 juni 2008.


Naast vermelding van de betrokken titel, dient ook de reden vermeld (staking, drukproblemen...).

Sneakers
2006-11-06 -

CIM Echtverklaring - Nieuw reglement

Naar aanleiding van de Workshops van 25 oktober 2006 kan u het nieuwe reglement vinden door op de PDF hieronder te klikken.

2006-03-16 -

CIM Echtverklaring - Kalender echtverklaringen

Aan de uitgevers van de dagbladen en de verkochte tijdschriften:

De levering- en publicatiedata voor de verklaringen op erewoord kunnen gedownload worden door hier te klikken.
U vindt er eveneens de formulieren voor de verklaring.

nike air dolce black sneakers girls size

Pagina's