News

2011-07-01 -

CIM Echtverklaring - Nieuwe reglement 2011

De Raad van Bestuur van het CIM heeft op 21 juni 2011 het nieuwe reglement goedgekeurd. Dit reglement is van toepassing  vanaf 1 juli 2011.
In dit reglement zijn er enkele belangrijke wijzigingen doorgevoerd ten opzichte van het vorige reglement.
Als u hier klikt, krijgt u een overzicht van die belangrijkste wijzigingen.
2011-06-01 -

CIM Echtverklaring - Verklaringen op Erewoord T2/2010 - T1/2011

De verklaringen op erewoord van het 1ste trimester 2011 voor de verkochte tijdschriften en de andere publicaties zijn hier beschikbaar.

2011-05-06 -

CIM Echtverklaring - Verklaringen op Erewoord, Dagbladen, T2/2010 - T1/2011

De verklaringen op erewoord van het 1ste trimester 2011 voor de dagbladen zijn hier beschikbaar.

2011-03-04 -

CIM Echtverklaring - Verklaringen op Erewoord T1/2010 - T4/2010

De verklaringen op erewoord van het 4de trimester 2010 voor de verkochte tijdschriften en de andere publicaties zijn hier beschikbaar.

 

2011-02-04 -

CIM Echtverklaring - Verklaringen op Erewoord, Dagbladen, T1/2010 - T4/2010

De resultaten van de publicatie van het 4de trimester voor de dagbladen zijn hier beschikbaar.

2010-10-28 -

CIM Pers Bereik - Logo's in het veldwerk

De logo’s zoals deze in de Persbereik studie getoond worden, zijn opnieuw beschikbaar op onze website. De indeling is vergelijkbaar met die in de vragenlijst.  Klik hier om dit te zien.

2010-09-24 -

CIM Pers Bereik - Persresultaten niet vergelijkbaar

Een nieuwe bereiksmeting voor de pers.

De publicatie van de CIM persstudie 2009-2010 heeft in de markt heel wat reacties losgemaakt. Enkele grote methodologische veranderingen hebben een breuk veroorzaakt met het verleden: het CIM (Centrum voor Informatie over de Media) gebruikt vanaf nu een nieuwe meetstandaard voor de pers. Een toelichting.

Stef Peeters (Algemeen directeur CIM) : « De communicatie via de methodologie en nieuwsberichten op de CIM-site waren manifest onvoldoende om de markt te informeren over het fundamentele verschil tussen deze studie en vorige edities. De boodschap dat deze studie een radikale breuk met het verleden betekent, is niet overgekomen ».

Bij een eerste analyse van de resultaten, lijkt het bilan van deze publicatie eerder positief voor de kranten maar kunnen we er niet naast kijken dat de resultaten van magazines, en met name de maandbladen sterk verschillen van de vorige editie. Luc Eeckhout (Senior Project Manager CIM) legt uit : « De Technische Commissie heeft beslist om van bij het begin van het veldwerk (juni 2009) een nieuwe interview methode te introduceren. Bedoeling was om mogelijke vertekening van de resultaten door enquêteureffecten te minimaliseren en een toekomst voor te bereiden waarin een deel van de enquêtes via internet zou kunnen lopen. Deze nieuwe methode, Computer Assisted Self Interview (CASI), impliceert dat de ondervraagde persoon alleen zit voor een draagbare computer en zelf de vragen leest en beantwoordt. De enquêteur is aanwezig maar komt enkel tussen op vraag van de ondervraagde persoon, wat trouwens in één derde van de interviews ook het geval was ».

Deze verandering maakte een aanpassing van de vragenlijst noodzakelijk. Enerzijds werden sommige vragen vereenvoudigd. Anderzijds werden sommige antwoordalternatieven uitgebreid om ze beter te begrijpen.  Het grootste effect van de CASI methode is dat ondervraagde persoon geneigd is om vooral recente en geëngageerde leesmomenten te identificeren, ten koste van occasionele contacten. Luc Eeckhout : «Het is dan ook logisch dat we een stijging zien in de proportie primaire lezers, dat zijn de mensen die zelf de titel hebben aangeschaft. Tegelijk wordt de Lectuur Laatste Periode (LLP) van de kranten minder beïnvloed dan die van weekbladen of andere titels met een lagere publicatiefrequentie zoals maandbladen».

Stef Peeters : « Het is belangrijk dat iedereen er zich rekenschap van geeft dat het niet de wereld is die veranderd is. Het CIM heeft haar maatstaf voor het persbereik veranderd, waardoor elke vergelijking met het verleden onmogelijk wordt. Conclusies over de gezondheid van verschillende segmenten in de pers zijn dan ook foutief. Ik kan enkel Bernard Cools bijtreden die, als Voorzitter van de Technische Commissie Pers, in de inleiding van de methodologie, de gebruikers uitnodigt om de bereikscijfers van de jaargang 2009-2010 niet te vergelijken met voorgaande edities en zich te beperken tot de analyse van verschillen in ranking van titels».

 

2010-09-15 -

CIM Pers Bereik - publicatie resultaten 2009-2010

De Permanente Structuur van het CIM meldt de intekenaars op de Pers bereikstudie dat de resultaten van het onderzoek 2009-2010 beschikbaar zijn.

De publicatie van de resultaten van de PMPA (Plurimedia en Producten -Attitudes) is gepland voor half oktober 2010 (officiële datum volgt nog).
2010-09-15 -

CIM Pers Bereik - Methodologische wijziging !

De bereiksstudie Pers en Bioscoop 2009-2010 is op een aantal punten grondig gewijzigd ten opzichte van de vorige publicaties :
• Overgang van CAPI (waar de enquêteur de vragen stelt) naar CASI methode (de respondent leest zelf de vragen op PC en voert zelf de antwoorden in). Meer dan 66% van de respondenten heeft van de CASI methode gebruik gemaakt.
• De vragen werden verkort en vereenvoudigd voor CASI.
• De logos van titels in de andere taal dan de taal van de vragenlijst werden gegroepeerd per 6 en samen getoond in de vraag van het Totaal Leesbereik.
Met deze wijzigingen is een nieuwe norm gezet voor het meten van het bereik van de geschreven pers. Dit betekent een breuk met het verleden. De cijfers voor 2010 kunnen bijgevolg niet zomaar vergeleken worden met die van vroegere edities.
De Voorzitter van de Technische Commissie vraagt daarom in zijn inleiding tot de methodologie om u, bij vergelijking met vorige publicaties, te beperken tot de evolutie in de ranking van titels.

2010-08-09 -

CIM Echtverklaring - Publicatie kranten 2010-Q2

De oplage- en verspreidingscijfers van de kranten voor het tweede trimester 2010 werden gepubliceerd.

U kan de cijfers hier terugvinden.

Pagina's