News

2012-01-27 -

CIM Pers Bereik - Toewijzing van het contract 2012-2015 voor de CIM Persstudie aan TNS Media

Het CIM (Centrum voor Informatie over de Media) wijst het contract voor de meting van het persbereik in België toe aan de historische partner van deze studie, TNS Media. Deze overeenkomst start op 1 juni 2012 en geldt voor een periode van 3 jaar.

Stef Peeters, algemeen directeur van het CIM: “Het voorstel van TNS Media biedt het beste evenwicht tussen continuïteit en vernieuwing”. De ervaring van het instituut met de meting van de lectuur van perstitels via de face-to-face en CASI methode was van doorslaggevend belang. Nieuw is dat de studie verrijkt zal worden met gecombineerde gegevens van perstitels en hun digitale producten om het meten van media merken mogelijk te maken. Anders dan vroeger wordt de persstudie niet langer gecombineerd met de strategische multimediastudie.

Dominique Vercraeye, Managing Director TNS Media: ”Het siert alle stakeholders van deze nieuwe persstudie dat zij – in een moeilijke economische context – gekozen hebben voor kwaliteit en innovatie. Het geeft meteen de meerwaarde aan van het CIM als overlegplatform tussen adverteerders, media en agentschappen.“

 

2011-11-22 -

CIM Pers Bereik - Verandering in het reglement van de Pers bereikstudie

Als gevolg van de beslissing die in de Technische Commissie van 08/09/2011 en deze van 06/10/2011 werd genomen, werden twee veranderingen in het reglement van de Pers bereikstudie doorgevoerd  :

  • Om deel aan de studie te nemen mag een titel maximaal 91 opeenvolgende dagen (vroeger waren dit 61 opeenvolgende dagen) niet verschijnen.
  • De periode van niet-meting voor een nieuwe gelanceerde titel wordt verwijderd.

De nieuwe versie van het reglement (goedgekeurd door de Raad van Bestuur van 15/11/2011) staat hier.

2011-09-15 -

CIM Pers Bereik - Resultaten 2010-2011

Het CIM publiceert vandaag de resultaten van de Pers & Bioscoop bereikstudie 2010-2011. De studie, die beheerd wordt door TNS Media, is dit jaar gebaseerd op 10.456 interviews die afgenomen werden tussen juni 2010 en mei 2011. De methodologie blijft ongewijzigd ten opzichte van de vorige editie. Let wel: het percentage respondenten dat de vragenlijst CASI (Computer Assisted Self Interviewing) invulde, is gestegen van 63% naar 70%. De resultaten zijn beschikbaar via www.cim.be en via de intekenaars.

2011-07-01 -

CIM Echtverklaring - Nieuwe reglement 2011

De Raad van Bestuur van het CIM heeft op 21 juni 2011 het nieuwe reglement goedgekeurd. Dit reglement is van toepassing  vanaf 1 juli 2011.
In dit reglement zijn er enkele belangrijke wijzigingen doorgevoerd ten opzichte van het vorige reglement.
Als u hier klikt, krijgt u een overzicht van die belangrijkste wijzigingen.
2011-06-01 -

CIM Echtverklaring - Verklaringen op Erewoord T2/2010 - T1/2011

De verklaringen op erewoord van het 1ste trimester 2011 voor de verkochte tijdschriften en de andere publicaties zijn hier beschikbaar.

2011-05-06 -

CIM Echtverklaring - Verklaringen op Erewoord, Dagbladen, T2/2010 - T1/2011

De verklaringen op erewoord van het 1ste trimester 2011 voor de dagbladen zijn hier beschikbaar.

2011-03-04 -

CIM Echtverklaring - Verklaringen op Erewoord T1/2010 - T4/2010

De verklaringen op erewoord van het 4de trimester 2010 voor de verkochte tijdschriften en de andere publicaties zijn hier beschikbaar.

 

2011-02-04 -

CIM Echtverklaring - Verklaringen op Erewoord, Dagbladen, T1/2010 - T4/2010

De resultaten van de publicatie van het 4de trimester voor de dagbladen zijn hier beschikbaar.

2010-10-28 -

CIM Pers Bereik - Logo's in het veldwerk

De logo’s zoals deze in de Persbereik studie getoond worden, zijn opnieuw beschikbaar op onze website. De indeling is vergelijkbaar met die in de vragenlijst.  Klik hier om dit te zien.

2010-09-24 -

CIM Pers Bereik - Persresultaten niet vergelijkbaar

Een nieuwe bereiksmeting voor de pers.

De publicatie van de CIM persstudie 2009-2010 heeft in de markt heel wat reacties losgemaakt. Enkele grote methodologische veranderingen hebben een breuk veroorzaakt met het verleden: het CIM (Centrum voor Informatie over de Media) gebruikt vanaf nu een nieuwe meetstandaard voor de pers. Een toelichting.

Stef Peeters (Algemeen directeur CIM) : « De communicatie via de methodologie en nieuwsberichten op de CIM-site waren manifest onvoldoende om de markt te informeren over het fundamentele verschil tussen deze studie en vorige edities. De boodschap dat deze studie een radikale breuk met het verleden betekent, is niet overgekomen ».

Bij een eerste analyse van de resultaten, lijkt het bilan van deze publicatie eerder positief voor de kranten maar kunnen we er niet naast kijken dat de resultaten van magazines, en met name de maandbladen sterk verschillen van de vorige editie. Luc Eeckhout (Senior Project Manager CIM) legt uit : « De Technische Commissie heeft beslist om van bij het begin van het veldwerk (juni 2009) een nieuwe interview methode te introduceren. Bedoeling was om mogelijke vertekening van de resultaten door enquêteureffecten te minimaliseren en een toekomst voor te bereiden waarin een deel van de enquêtes via internet zou kunnen lopen. Deze nieuwe methode, Computer Assisted Self Interview (CASI), impliceert dat de ondervraagde persoon alleen zit voor een draagbare computer en zelf de vragen leest en beantwoordt. De enquêteur is aanwezig maar komt enkel tussen op vraag van de ondervraagde persoon, wat trouwens in één derde van de interviews ook het geval was ».

Deze verandering maakte een aanpassing van de vragenlijst noodzakelijk. Enerzijds werden sommige vragen vereenvoudigd. Anderzijds werden sommige antwoordalternatieven uitgebreid om ze beter te begrijpen.  Het grootste effect van de CASI methode is dat ondervraagde persoon geneigd is om vooral recente en geëngageerde leesmomenten te identificeren, ten koste van occasionele contacten. Luc Eeckhout : «Het is dan ook logisch dat we een stijging zien in de proportie primaire lezers, dat zijn de mensen die zelf de titel hebben aangeschaft. Tegelijk wordt de Lectuur Laatste Periode (LLP) van de kranten minder beïnvloed dan die van weekbladen of andere titels met een lagere publicatiefrequentie zoals maandbladen».

Stef Peeters : « Het is belangrijk dat iedereen er zich rekenschap van geeft dat het niet de wereld is die veranderd is. Het CIM heeft haar maatstaf voor het persbereik veranderd, waardoor elke vergelijking met het verleden onmogelijk wordt. Conclusies over de gezondheid van verschillende segmenten in de pers zijn dan ook foutief. Ik kan enkel Bernard Cools bijtreden die, als Voorzitter van de Technische Commissie Pers, in de inleiding van de methodologie, de gebruikers uitnodigt om de bereikscijfers van de jaargang 2009-2010 niet te vergelijken met voorgaande edities en zich te beperken tot de analyse van verschillen in ranking van titels».

 

Pagina's