News

2014-03-18 -

CIM Pers Bereik - De nieuwe resultaten van persbereikstudie 2012/2013-2

CIM Pers 2012/2013-2: de nieuwe resultaten van persbereikstudie

De resultaten van de persbereikstudie 2012-2013/2 worden vandaag gepubliceerd. Deze publicatie is het begin van een nieuw publicatieritme. Vanaf nu zal er namelijk 2 keer per jaar worden gepubliceerd, dit steeds gebaseerd op een glijdend terrein van 12 maanden. De bereikcijfers die vandaag worden gepubliceerd zijn dus gebaseerd op de enquêtes die werden uitgevoerd tussen 1/12/2012 en 30/11/2013. Tijdens deze periode werden 10.115 enquêtes gerealiseerd door TNS Media, die verantwoordelijk is voor het veldwerk.

Continuïteit en vereenvoudiging

Op vlak van de methodologie, heeft de studie vooral continuïteit met de vorige studie beoogd. Ter herinnering, de belangrijkste innovatie was de meting van de lectuur van digitale versies van perstitels (PDF en applicaties) en hun websites en dit ongeacht de device. Door deze aanpak werden nieuwe indicatoren geïntroduceerd, die sinds september 2013 deel uitmaken van de studie. Het verbod om de resultaten met de vorige editie (CIM pers 2012/2013-1) te vergelijken kan worden opgeheven.

Noteer echter dat de vraag over het raadplegen van perstitels in digitale vorm werd vereenvoudigd met het oog op een beter begrip van de respondent. De vraag is sinds 1 juni 2013 enkel nog maar gebaseerd op de notie « versie » (digitale versie, website) zonder rekening te houden met de « devices » (computer, tablet of smartphone). Deze vereenvoudiging van de vraag streeft voornamelijk naar een relevantere bevraging van de respondent.

De methodologie is beschikbaar op de website van het CIM via volgende link : http://www.cim.be/media/pers/bereik/methodologie

Exploitatie

De resultaten van deze nieuwe editie zullen voor de markt beschikbaar worden gesteld via de website van het CIM (www.cim.be) alsook via de mediaplanningssoftware.

2013-10-11 -

CIM Pers Bereik - Update CIM Pers 2013

De gegevens van de CIM Pers studie 2012-2013 werden geüpdatet. Deze update zal via de softwareleveranciers geleverd worden vanaf maandag 14/10/2013. De update omvat:
 
1. Integratie van de PRG “Push” –titels, namelijk De Streekkrantgroep en Groep Vlan
2. Op vraag van de uitgever Produpress, extra fiche voor de combinatie “CarMenPack”
 
Deze gegevens zullen ook toegankelijk zijn in de vorm van een "CIM-fiche" op de website www.cim.be
2013-09-18 -

CIM Pers Bereik - Nieuwe CIM Pers studie 2013

Binnen enkele dagen worden de resultaten van de CIM Persstudie 2013 gepubliceerd. Het CIM licht nu al een tipje van de sluier op over deze editie die een keerpunt betekent in de meting van het persbereik in België. Door de komst van nieuwe technologieën was het noodzakelijk om de markt een nieuwe studie aan te bieden die alle leesmomenten van de pers kon valoriseren, ongeacht de verspreidingsmethode, zowel op papier als digitaal.

De CIM Persstudie werd daarom verrijkt met vragen over het lezen van perstitels in elektronisch formaat. Dit is een radicale methodologische verandering omdat één van de basisprincipes van de studie gewijzigd is : vanaf de allereerste filtervraag over de lectuur tijdens de afgelopen maanden wordt nu onderscheid gemaakt tussen het lezen van de papieren editie en de digitale platformen. Anders dan vroeger wordt de kans op verwarring tussen het lezen van papier en van digitale formaten daardoor geminimaliseerd. Het gevolg is wel dat elke vergelijking met indicatoren uit het verleden onmogelijk is.

De gebruiker beschikt vanaf nu in de exploitatiesoftware over twee bereiksindicatoren:

  • De huidige currency, “Lectuur Laatste Periode” van de papieren versie blijft behouden.
  • Daarnaast zal men in de softwares en op de CIM fiches een nieuwe indicator « Paper + Digital Versions » terugvinden. Die geeft het gecumuleerde netto bereik van de papieren versie van de titel, het bereik van de PDF versie, en het bereik van de applicatie die eventueel beschikbaar is op tablet en smartphone.

De gebruiker zal zelf kunnen kiezen welke van deze indicatoren hij gebruikt in zijn mediaplanning.

Tot slot publiceert het CIM ook een derde indicator: de “Total Brand” geeft het bereik van het mediamerk, ongeacht de drager. Het gaat hier om het gecumuleerde netto bereik van de papieren versie, plus de digitale versies (PDF + App), plus de website van de betrokken titel.

“Onze uitgevers wachten al lang op een betrouwbare indicatie van hun merkbereik“, stelt Stef Peeters, Algemeen Directeur van het CIM, “deze nieuwe publicatie beantwoordt aan die behoefte”. Hij voegt er onmiddellijk een waarschuwing aan toe: “Het “Total Brand” bereik is de resultante van verschillende leeservaringen en verschillende bereiks- en contactdefinities. Deze notie beantwoordt ook niet aan een commerciële realiteit”. Het CIM is dan ook formeel: “Total Brand” mag niet gebruikt worden in rankings en evaluaties.

Deze editie van de CIM Persstudie is niettemin historisch. De markt krijgt een genuanceerd beeld van de opbouw van het persbereik over verschillende platformen heen. Het CIM is ervan overtuigd dat de dynamiek van de perssector hierdoor veel beter tot haar recht komt.

De resultaten worden op 24 september jl. gepubliceerd. De methodologie van de studie is nu al beschikbaar op de website van het CIM.

2013-02-01 -

CIM Echtverklaring - Verklaringen op Erewoord T1/2012 - T4/2012

De verklaringen op erewoord van het vierde trimester 2012 voor de dagbladen zijn hier beschikbaar.

2012-09-14 -

CIM Pers Bereik - Publicatie van de resultaten 2012

 

Het CIM (Centrum voor Informatie over de Media) maakte vandaag 14 september 2012 de resultaten bekend van de nieuwe persbereikstudie. Zoals elk jaar legde TNS Media meer dan 200 titels voor aan een steekproef van 10.488 respondenten.

 

De editie 2011-2012 markeert het einde van een tijdperk, nl. de klassieke meting van de papieren versies van de pers. De volgende publicatie, waarvoor het veldwerk gestart is in juli 2012, voorziet de meting van zowel papieren als digitale versies van de pers, inclusief websites, .pdf-versies en apps, geraadpleegd via computer, tablet of smartphone. Afspraak in september 2013 voor de eerste resultaten!

 

De klassieke LLP meting (Lectuur Laatste Periode), die de tand des tijds heeft doorstaan en verschillende methodologische veranderingen heeft overleefd, blijft intussen de enige echte currency.

 

Wat het veldwerk 2011-2012 betreft, vallen vooral de versterking van de CASI op en het wegvallen van de timeline vragen voor dagbladen en de covervragen voor magazines. Dit vereenvoudigde het afnemen van de vragenlijst waardoor de enquêteurs makkelijker hun quota behaalden. Met name in Brussel werden méér enquêtes afgenomen, vooral tijdens het weekend en na 17u op werkdagen.

 

De publieke resultaten zijn vanaf nu beschikbaar op de CIM site. De intekenaars krijgen toegang tot de gegevens via de gekende software huizen.

 

Veel plezier met de analyse van deze publicatie!

2012-06-01 -

CIM Echtverklaring - Verklaringen op Erewoord T2/2011 - T1/2012

De verklaringen op erewoord van het 1ste trimester 2012 voor de verkochte tijdschriften en de andere publicaties zijn hier beschikbaar.

2012-03-02 -

CIM Echtverklaring - Verklaringen op Erewoord T1/2011 - T4/2011

De verklaringen op erewoord van het 1ste trimester 2011 voor de verkochte tijdschriften en de andere publicaties zijn hier beschikbaar.

2012-01-27 -

CIM Pers Bereik - Toewijzing van het contract 2012-2015 voor de CIM Persstudie aan TNS Media

Het CIM (Centrum voor Informatie over de Media) wijst het contract voor de meting van het persbereik in België toe aan de historische partner van deze studie, TNS Media. Deze overeenkomst start op 1 juni 2012 en geldt voor een periode van 3 jaar.

Stef Peeters, algemeen directeur van het CIM: “Het voorstel van TNS Media biedt het beste evenwicht tussen continuïteit en vernieuwing”. De ervaring van het instituut met de meting van de lectuur van perstitels via de face-to-face en CASI methode was van doorslaggevend belang. Nieuw is dat de studie verrijkt zal worden met gecombineerde gegevens van perstitels en hun digitale producten om het meten van media merken mogelijk te maken. Anders dan vroeger wordt de persstudie niet langer gecombineerd met de strategische multimediastudie.

Dominique Vercraeye, Managing Director TNS Media: ”Het siert alle stakeholders van deze nieuwe persstudie dat zij – in een moeilijke economische context – gekozen hebben voor kwaliteit en innovatie. Het geeft meteen de meerwaarde aan van het CIM als overlegplatform tussen adverteerders, media en agentschappen.“

 

2011-11-22 -

CIM Pers Bereik - Verandering in het reglement van de Pers bereikstudie

Als gevolg van de beslissing die in de Technische Commissie van 08/09/2011 en deze van 06/10/2011 werd genomen, werden twee veranderingen in het reglement van de Pers bereikstudie doorgevoerd  :

  • Om deel aan de studie te nemen mag een titel maximaal 91 opeenvolgende dagen (vroeger waren dit 61 opeenvolgende dagen) niet verschijnen.
  • De periode van niet-meting voor een nieuwe gelanceerde titel wordt verwijderd.

De nieuwe versie van het reglement (goedgekeurd door de Raad van Bestuur van 15/11/2011) staat hier.

2011-09-15 -

CIM Pers Bereik - Resultaten 2010-2011

Het CIM publiceert vandaag de resultaten van de Pers & Bioscoop bereikstudie 2010-2011. De studie, die beheerd wordt door TNS Media, is dit jaar gebaseerd op 10.456 interviews die afgenomen werden tussen juni 2010 en mei 2011. De methodologie blijft ongewijzigd ten opzichte van de vorige editie. Let wel: het percentage respondenten dat de vragenlijst CASI (Computer Assisted Self Interviewing) invulde, is gestegen van 63% naar 70%. De resultaten zijn beschikbaar via www.cim.be en via de intekenaars.

Pagina's