News

2015-02-04 -

Cim Launches RFP OOH

Request for Proposal for a new OOH study 2015-2018

This document contains all necessary information on technical and methodological requirements, modalities, formalities, pricing etc.
Any question for clarification of the text should be sent to outofhome@cim.be. The answers will be sent to all participants.

You can download the RFP at the bottom of this news item.

All parties are free to answer to the full scope of the request or to one or more modules of the request. Parties are also free to partner with other parties and submit a proposal together.

If you wish to submit a proposal to the CIM, please send a notification e-mail before February 25th, 2015 to outofhome@cim.be.

The deadline for the submission of the final proposal is April 15th, 2015.This final document should be sent by mail to outofhome@cim.be. A paper version should be sent to CIM, Avenue Herrmann-Debrouxlaan 46, 1160 Brussels – Belgium.

2014-09-30 -

Publicatie van de OOH studie 2014-2 BIS

Na lichte verbeteringen van een aantal 2m² panelen, publiceert het CIM een update van de golf 2014-2. De resultaten van de golf 2014-2 BIS zijn vanaf nu beschikbaar op de website van het CIM en via de exploitatiesoftware waar de intekenaars van de studie toegang toe hebben.

2014-07-04 -

Publicatie van de OOH studie 2014-2

De Permanente Structuur van het CIM meldt de intekenaars van de Out-of-Home studie dat de resultaten van de golf 2014-2 beschikbaar zijn op de website van het CIM. De resultaten zijn eveneens beschikbaar via de exploitatiesoftware waar de intekenaars van de studie toegang toe hebben.

2014-02-19 -

Publicatie resultaten van de Out-of-Home studie 2014-1

CIM publiceert vandaag nieuwe Out-Of-Home studie.

Het CIM publiceert vandaag de resultaten van de nieuwe Out-Of-Home studie. Deze studie is in meer dan één opzicht vernieuwend en helemaal up to date: er werden nieuwe verplaatsingsgegevens geïntroduceerd, er werden een aantal methodologische verbeteringen voor het verkrijgen van deze gegevens doorgevoerd, en de berekening van de contacten met de reclameborden gebeurde aan de hand van de allernieuwste Tom-Tom kaart!

Luik verplaatsingen

Om de verplaatsingsgegevens die tot nu toe gebruikt werden te vernieuwen heeft het CIM beroep gedaan op AQRate. Gespreid over 4 jaren, realiseert het instituut een veldwerk van 12.000 enquêtes: 3.000 interviews per jaar. De bedoeling is om de bestaande verplaatsingsgegevens op die manier, stap voor stap, volledig te vernieuwen. De laatste update van deze gegevens dateerde van 2005-2006.

De resultaten die vandaag gepubliceerd worden (CIM OOH 2014-1) integreren de eerste 3.000 nieuwe verplaatsingsdagboeken, die toegevoegd worden aan de bestaande database. Wat de methodologie betreft, zijn er twee belangrijke wijzigingen:

  • De rekrutering gebeurt nu face-to-face, thuis bij de respondent. Daardoor wordt de representativiteit van de steekproef verhoogd. Ter herinnering, voor de studie 2005-2006 gebeurde de rekrutering via de post;
  • Daarna worden één week lang verplaatsingsgegevens geregistreerd via één van deze methodes: ofwel via een papieren dagboek, ofwel via een online dagboek met een geolocalisatie-tool waardoor een grotere nauwkeurigheid van de gegevens wordt bekomen. Het instituut heeft ook een nieuw methode getest waarbij de verplaatsingen via GPS geregistreerd worden. Deze methode wordt op dit moment verder op het veldwerk uitgerold.

Nieuwe kaart

Om tegemoet te komen aan de wijzigingen in de wegeninfrastructuur, de evolutie van onze steden en de evolutie in de GIS-technologieën (Geographic Information System), werden de meest recente kaartgegevens toegevoegd. Ze laten toe om de contacten met de panelen en de prestaties van de netwerken te verfijnen.  Om dit te realiseren hebben de 4 OOH-regies samen ongeveer 43.000 panelen (alle formaten) opnieuw ingeplant op een nieuwe kaart (Tom-Tom 2012). Deze actualisering van de routes beïnvloedt rechtstreeks de resultaten van de individuele panelen door de impact op de modellering van de verplaatsingen.

Wij herinneren eraan dat de modellering, de berekening van de contacten en de tools voor de inplanting en de exploitatie worden aangeleverd door het instituut Pointlogic. Deze methodologische verbeteringen laten toe om de studie nog nauwkeuriger en betrouwbaarder te maken maar ze hebben een belangrijke impact op de resultaten. Vandaar een duidelijk motto: vergelijking met het verleden is strikt onmogelijk! De resultaten worden ter beschikking gesteld van de intekenaars via de exploitatiesoftware CIMAffichage evenals op de website van het CIM.

Meer info ?  Een gedetailleerde methodologie is beschikbaar op de site van het CIM: http://www.cim.be/media/Out%20of%20Home/Methodology

2012-09-18 -

Publicatie resultaten van de Affichagestudie 2012-2

De Permanente Structuur van het CIM meldt de intekenaars van de affichagestudie dat de resultaten van de golf CIM Affichage 2012-2 eindelijk beschikbaar zijn op de website van het CIM. De resultaten zijn eveneens beschikbaar via de exploitatiesoftware waar de intekenaars van de studie toegang toe hebben.

2012-02-06 -

Publicatie resultaten van de Affichagestudie 2012-1

De Permanente Structuur van het CIM meldt de intekenaars van de affichagestudie dat de resultaten van de golf CIM Affichage 2012-1 eindelijk beschikbaar zijn op de website van het CIM. De studie wordt met een kleine vertraging gepubliceerd als gevolg van een versterking van de 2m² netwerken in de stad Antwerpen. Deze verandering mocht niet ontbreken in de resultaten van deze golf. Een tweede bijzonderheid is dat Belgian Posters tot de studie is toegetreden. De afficheur heeft zich op het einde van 2011 lid gemaakt van het CIM. Voor Benoît Van Cottem, de voorzitter van de technische commissie affichage, mogen we spreken over “een belangrijke etappe aangezien voortaan zo goed als alle panelen in de 48 stedelijke centra zijn opgenomen in de studie”.

De resultaten zijn eveneens beschikbaar via de exploitatiesoftware waar de intekenaars van de studie toegang toe hebben.

 

2011-05-30 -

Publicatie resultaten van de Affichagestudie 2011-1

De Permanente Structuur van het CIM meldt dat de resultaten van de golf CIM Affichage 2011-1 (update van de inplanting van  de panelen, situatie op 15  mei 2011) op de website van het CIM staan. Deze resultaten worden ook via e-mail verstuurd naar de intekenaars.

2010-12-02 -

Publicatie resultaten van de Affichagestudie 2010-2

De Permanente Structuur van het CIM meldt de intekenaars van de Affichagestudie dat de resultaten van de golf CIM Affichage 2010/2 (update van de inplantingen, situatie op 15  november 2010) op de Website van het CIM gepubliceerd worden. Deze resultaten worden ook via e-mail verstuurd naar de intekenaars.

2010-05-21 -

Affichage: Publicatie resultaten 2010-1

De Permanente Structuur van het CIM meldt de intekenaars van de Affichagestudie dat de resultaten van de golf CIM Affichage 2010/1 (update van de inplantingen, situatie op 15 mei 2010) binnenkort op de Website van het CIM gepubliceerd zullen worden. Deze resultaten werden al via e-mail verstuurd naar de intekenaars.

Pagina's