News

2012-01-10 -

Bescherming van CIM gegevens en rapporten

Op vraag van de Raad van Bestuur van 15 november 2011, herinnert de Voorzitter aan ieders verantwoordelijkheden inzake de bescherming van CIM gegevens en onze patrimoniale rechten.

 
Gelieve hieronder een brief te vinden (in drie talen) van onze Voorzitter, gericht aan alle leden van het CIM:
2011-01-01 -

Nieuwe configuratie van de reclamepige MDB in 2011

 

Op vraag van enkele van zijn leden en na een grondig juridisch onderzoek, heeft de Raad van Bestuur van het CIM unaniem beslist om, in goed overleg met MediaXim, de bestaande overeenkomst met betrekking tot de meting van de reclamedruk MDB vroegtijdig te herzien. Tegelijk werden nieuwe afspraken gemaakt om de continuïteit van de Belgische pige te garanderen tot op het einde van het huidige contract.

In de nieuwe constructie zal het CIM zich enkel nog concentreren op de controle van de uitzending en de verschijning van reclamevolumes. Daartoe zal een nieuwe technische commissie worden opgericht.
 
Mediaxim zal in 2011 autonoom een valorisatie van reclamevolumes voorzien die de continuïteit van de gegevens maximaliseert en tegelijk beter beantwoordt aan de noden van de markt.
 
In de toekomst zal de organisatie van de reclamepige geen deel meer uitmaken van de opdracht van het CIM.
2009-11-01 -

Maandelijkse publicaties via FTP

Vanaf de volgende maandelijkse MDB publicatie, zullen de gegevens via een FTP toegang gepubliceerd worden en niet meer via een CD die wij u traditioneel per post opsturen. Hieronder vindt u de FTP toegang van Mediaxim die gebruikt zal moeten worden. Bij elke publicatie wordt een bericht via mail verstuurd om u op de hoogte te brengen van de beschikbaarheid van de gegevens op deze toegang.

 
2006-05-29 -

Jean Pascal Robiéfroid, verkozen tot Voorzitter van de EMRO

De EMRO ( European Media Research Organisation) heeft zijn jaarlijkse congres in Tallinn (Estonia) van 21 tot 24 mei gehouden.
Op de algemene vergadering van de EMRO werd de algemene directeur van het CIM, Jean Pascal Robiéfroid, tot Voorzitter verkozen.
Hij volgt zo Jürgen Wiegand, algemene directeur van de AGMA in Duitsland en voorzitter van de EMRO gedurende de laatste negen jaren, op.
EMRO, die meer dan veertig jaar geleden gecrëeerd werd, groepeert de mediaresearchspecialisten uit 26 landen, met het oog op delen van ervaring en kennis in dit domein.
Deze verkiezing bewijst het belang van het CIM op internationaal vlak en is een blijk van erkenning van de professionele bekwaamheid van zijn algemene directeur Jean Pascal Robiéfroid.

André de Béthune
Voorzitter van het CIM

Pagina's