News

2021-04-28 -

Gewone Algemene Vergadering 2021: samenstelling van het Bestuursorgaan

Naar aanleiding van de statutaire verkiezingen die tijdens de Algemene Vergadering van 27 april plaatsgevonden hebben, werd de samenstelling van het Bestuursorgaan gewijzigd.

Klik hier om de nieuwe samenstelling te ontdekken.

2021-04-28 -

Bericht aan de Leden van het CIM: ledenbijdrage 2021

Wij hebben het genoegen u te laten weten dat de Gewone Algemene Vergadering van 27 april beslist heeft het bedrag van het jaarlijkse lidgeld voor 2021 ongewijzigd te laten, nl. 780 € (BTW niet inbegrepen) voor het Individueel lid en 450 € (BTW niet inbegrepen) voor het Geassocieerd lid.

2021-03-24 -

Gewone Algemene Vergadering 2021: bericht aan de leden van de vereniging

De Gewone Algemene Vergadering van het CIM zal op dinsdag 27 april 2021 om 14u plaatsvinden.

De oproeping werd op 24 maart per e-mail naar alle leden van de vereniging verstuurd.

2020-09-07 -

Sofie Rutgeerts versterkt het CIM

Sofie Rutgeerts gaat vanaf 7 september aan de slag bij het CIM. Zij zal er de TV- en Internet-studies leiden. Sofie brengt 13 jaar research ervaring mee én inzicht in de dagelijkse realiteit van tv en online advertising trading, opgedaan bij SBS en Medialaan. Als lid van de Cross Media Technische Commissie en het Cross Media Strategische Comité is het CIM haar bovendien welbekend.

2020-04-29 -

Bericht aan de Leden van het CIM: ledenbijdrage 2020

Wij hebben het genoegen u te laten weten dat de Gewone Algemene Vergadering van 28 april beslist heeft het bedrag van het jaarlijkse lidgeld voor 2020 ongewijzigd te laten, nl. 780 € (BTW niet inbegrepen) voor het Individueel lid en 450 € (BTW niet inbegrepen) voor het Geassocieerd lid.

2020-04-29 -

Gewone Algemene Vergadering 2020: samenstelling van het Bestuursorgaan

Naar aanleiding van de statutaire verkiezingen die tijdens de Algemene Vergadering van 28 april plaatsgevonden hebben, werd de samenstelling van het Bestuursorgaan (vroeger Raad van Bestuur) gewijzigd.

Klik hier om de nieuwe samenstelling te ontdekken.

2020-04-06 -

Bericht aan de leden van het CIM

Bericht aan alle CIM leden:

De corona crisis speelt ook het CIM parten.

Het document hieronder preciseert de gevolgen voor elk van onze studies.

2020-04-03 -

CIM Internet: veranderingen in de CIM Internet bereiksstudie

Enkele veranderingen in de CIM Internet bereiksstudie vanaf 1/4/2020.

Meer info in het document hieronder.

 

2020-04-02 -

Bericht aan de leden: aanpassingen van de Statuten en het Huishoudelijk Reglement

Wij hebben het genoegen u te laten weten dat de Buitengewone Algemene Vergadering van 24 maart 2020 de aanpassing van de Statuten en het Huishoudelijk Reglement van de vereniging unaniem heeft goedgekeurd. De nieuwe volledige tekst van de Statuten is hier beschikbaar, de tekst van het Huishoudelijk Reglement hier.

2020-03-09 -

BERICHT AAN DE LEDEN VAN DE VERENIGING : 2de Buitengewone Algemene Vergadering 2020

De Buitengewone Algemene Vergadering van 9 maart 2020 heeft het quorum van twee derden van de leden niet bereikt dat nodig is om de statuten te wijzigen. Een 2de Buitengewone Algemene Vergadering zal dus op dinsdag 24 maart 2020 om 15u bij het CIM plaatsvinden en zal zich, conform de bepalingen van artikel 20 van de huidige statuten, beraden over dezelfde onderwerpen:

  1. Aanpassing van de Statuten van het CIM
  2. Aanpassing van het Huishoudelijk Reglement van het CIM.

De oproeping voor deze 2de Vergadering werd vandaag naar alle leden via mail gestuurd.

Pagina's