News

2019-05-06 -

Een nieuwe voorzitter voor het CIM

Een deels vernieuwde Raad van Bestuur van het CIM heeft dinsdag 30 april 2019 Helen Willems als nieuwe voorzitter verkozen. Helen Willems volgt hiermee Thierry Keyen op die na een mandaat van meer dan 22 jaar, waarvan 6 jaar als voorzitter, afscheid neemt van het CIM.

Helen Willems heeft een rijke ervaring in marketing, media, communicatie en algemeen management bij verschillende adverteerders (Beiersdorf, Miele, Di) en zij was eerder al bestuurder van het CIM.

Helen Willems is de eerste voorzitter die niet uit de media komt maar uit de hoek van de adverteerders, en dat is geen toeval. In het snel evoluerende media- en reclamelandschap moet het CIM zijn relevantie en geloofwaardigheid versterken. Het CIM is volop bezig met het hertekenen van zijn strategie 2020+, in nauw overleg met alle spelers in de markt. Doelstelling is uitdrukkelijk om zo dicht mogelijk aan te sluiten bij de behoeften van traditionele gebruikers van mediagegevens maar ook om nieuwe trading praktijken in de reclamesector zoveel mogelijk te ondersteunen.

Helen Willems: « Het is voor mezelf een aangename ‘herontdekking’. Met mijn voorzitterschap benadrukt het CIM dat alle media, de agentschappen én de adverteerders betrokken moeten worden bij deze strategische oefening. Het gaat uiteindelijk niet alleen over de toekomst van het CIM maar ook over het samenwerkingsmodel dat de drie families in het CIM in de toekomst willen hanteren. Hierover een vernieuwde consensus zoeken, is een mooie uitdaging die ik met veel enthousiasme aanga. »

2019-05-02 -

Gewone Algemene Vergadering 2019: samenstelling van de Raad van Bestuur

Naar aanleiding van de statutaire verkiezingen die tijdens de Algemene Vergadering van 30 april jl. plaatsgevonden hebben, werd de samenstelling van de Raad van Bestuur gewijzigd.

Klik hier om de nieuwe samenstelling te ontdekken.

2019-05-02 -

Bericht aan de Leden van het CIM: ledenbijdrage 2019

Wij hebben het genoegen u te laten weten dat de Gewone Algemene Vergadering van 30 april beslist heeft het bedrag van het jaarlijkse lidgeld voor 2019 ongewijzigd te laten, nl. 780 € (BTW niet inbegrepen) voor het Individueel lid en 450 € (BTW niet inbegrepen) voor het Geassocieerd lid.

 

2019-03-28 -

Gewone Algemene Vergadering 2019: bericht aan de leden van de vereniging

De Gewone Algemene Vergadering van het CIM zal op dinsdag 30 april 2019 om 14u plaatsvinden. De oproeping werd op 27 maart per e-mail naar alle leden van de vereniging verstuurd.

2018-05-23 -

Bureau : samenstelling

De Raad van Bestuur heeft tijdens zijn zitting van 22 mei 2018 de samenstelling van het Bureau goedgekeurd (de samenstelling van 2017 blijft ongewijzigd):

- Philippe Belpaire (Roularta), Schatbewaarder

- François Chaudoir (Space), Ondervoorzitter

- Thierry Keyen, Voorzitter

- Patricia Vermandele (ING België), Secretaris

- Anny Wuyts (VAR), lid.

 

2018-04-25 -

Bericht aan de Leden van het CIM: ledenbijdrage 2018

Wij hebben het genoegen u te laten weten dat de Gewone Algemene Vergadering van 24 april beslist heeft het bedrag van het jaarlijkse lidgeld voor 2018 ongewijzigd te laten, nl. 780 € (BTW niet inbegrepen) voor het Individueel lid en 450 € (BTW niet inbegrepen) voor het Geassocieerd lid.

 

2018-04-25 -

Gewone Algemene Vergadering 2018: samenstelling van de Raad van Bestuur

Naar aanleiding van de statutaire verkiezingen die tijdens de Algemene Vergadering van 24 april jl. plaatsgevonden hebben, werd de samenstelling van de Raad van Bestuur gewijzigd.

Klik hier om de nieuwe samenstelling te ontdekken.

2018-04-03 -

Gewone Algemene Vergadering 2018: bericht aan de leden van de vereniging

De Gewone Algemene Vergadering van het CIM zal op dinsdag 24 april 2018 om 14u plaatsvinden. De oproeping werd op 29 maart per e-mail naar alle leden van de vereniging verstuurd.

2017-05-31 -

Bureau

De Raad van Bestuur heeft tijdens zijn zitting van 30 mei 2017 de nieuwe samenstelling van het Bureau goedgekeurd:

- Philippe Belpaire (Roularta), Schatbewaarder

- François Chaudoir (Space), Ondervoorzitter

- Thierry Keyen, Voorzitter

- Patricia Vermandele (ING België), Secretaris

- Anny Wuyts (VAR), lid.

 

2017-02-15 -

CIM: tarieven van CIM studies voor media audit bureaus

De Raad van Bestuur heeft een aanpassing van de tarieven van de CIM studies voor media audit bureaus goedgekeurd. U vindt de nieuwe tarieven in bijlage.

(Deze wijziging is onderdeel van de nieuwe financieringsregels voor alle tussenpersonen zoals geformuleerd in bijlage 1 van het Huishoudelijk Reglement van het CIM).

Op vraag van de tussenpersonen die lid zijn van het CIM, herinneren wij eraan dat geen enkel lid van het CIM (media of regie) toegelaten is om CIM gegevens door te geven aan een bedrijf dat geen lid is van het CIM.

Pagina's