News

2020-04-06 -

Bericht aan de leden van het CIM

Bericht aan alle CIM leden:

De corona crisis speelt ook het CIM parten.

Het document hieronder preciseert de gevolgen voor elk van onze studies.

2020-04-03 -

CIM Internet: veranderingen in de CIM Internet bereiksstudie

Enkele veranderingen in de CIM Internet bereiksstudie vanaf 1/4/2020.

Meer info in het document hieronder.

 

2020-04-02 -

Gewone Algemene Vergadering 2020: bericht aan de leden van de vereniging

De Gewone Algemene Vergadering van het CIM zal op dinsdag 28 april 2020 om 14u plaatsvinden.

De oproeping werd op 30 maart per e-mail naar alle leden van de vereniging verstuurd.

2020-04-02 -

Bericht aan de leden: aanpassingen van de Statuten en het Huishoudelijk Reglement

Wij hebben het genoegen u te laten weten dat de Buitengewone Algemene Vergadering van 24 maart 2020 de aanpassing van de Statuten en het Huishoudelijk Reglement van de vereniging unaniem heeft goedgekeurd. De nieuwe volledige tekst van de Statuten is hier beschikbaar, de tekst van het Huishoudelijk Reglement hier.

2020-03-09 -

BERICHT AAN DE LEDEN VAN DE VERENIGING : 2de Buitengewone Algemene Vergadering 2020

De Buitengewone Algemene Vergadering van 9 maart 2020 heeft het quorum van twee derden van de leden niet bereikt dat nodig is om de statuten te wijzigen. Een 2de Buitengewone Algemene Vergadering zal dus op dinsdag 24 maart 2020 om 15u bij het CIM plaatsvinden en zal zich, conform de bepalingen van artikel 20 van de huidige statuten, beraden over dezelfde onderwerpen:

  1. Aanpassing van de Statuten van het CIM
  2. Aanpassing van het Huishoudelijk Reglement van het CIM.

De oproeping voor deze 2de Vergadering werd vandaag naar alle leden via mail gestuurd.

2020-02-20 -

BERICHT AAN DE LEDEN VAN DE VERENIGING: Buitengewone Algemene Vergadering 2020

Wij melden u dat een nieuwe eerste Buitengewone Algemene Vergadering op maandag 9 maart 2020 om 8u30 bij het CIM plaatsvindt. Ze zal zich, conform de bepalingen van artikel 20 van de huidige statuten, beraden over 2 onderwerpen:

  1. Aanpassing van de Statuten van het CIM
  2. Aanpassing van het Huishoudelijk Reglement van het CIM.

De oproeping werd op 20 februari 2020 via mail naar alle leden van de vereniging verstuurd.

2020-02-06 -

Golden Standard 2020

Het CIM publiceert zijn Golden Standard 2020

Vanaf vandaag stelt het CIM opnieuw de Golden Standard ter beschikking op zijn site.

De Golden Standard is een beschrijving van de sociodemografische structuur van de Belgische populatie die één keer per jaar geüpdatet wordt. Hij dient als referentie voor alle CIM-studies maar is voor iedereen vrij toegankelijk, bijv. om het steekproefkader voor een marktonderzoek op te stellen, om de representativiteit van een studie te beoordelen of gewoon om in rond te neuzen...

Vroeger was de Golden Standard gebaseerd op de CIM Persstudie (n = 10.000). Vanaf 2020 is de methodologie grondig veranderd. De Golden Standard is nu een onderdeel van de Virtuele Populatie van het CIM. Die Virtuele Populatie is in feite een grote database met evenveel lijnen als er bewoners zijn in België. Voor elk van die bewoners worden een aantal persoonlijke en gezinskarakteristieken gemodelleerd op basis van de meest gedetailleerde statistieken die de overheid ter beschikking stelt én op basis van de gecombineerde data uit de Persstudie, Radiostudie en de Establishment Survey (n = 40.000).

Met deze Golden Standard deelt het CIM een tool die het in eigen beheer ontwikkeld en gepubliceerd heeft met zijn leden, met de onderzoeksinstituten en met iedereen die prijs stelt op betrouwbare geïntegreerde statistieken over de Belgische bevolking.

 

2019-06-05 -

Bureau: samenstelling

De Raad van Bestuur heeft tijdens zijn zitting van 28 mei 2019 de samenstelling van het Bureau goedgekeurd (de samenstelling blijft ongewijzigd):

- Philippe Belpaire (Roularta), Schatbewaarder

- François Chaudoir (Space), Ondervoorzitter

- Patricia Vermandele (ING België), Secretaris

- Helen Willems, Voorzitter

- Anny Wuyts (VAR), lid.

 

2019-05-06 -

Een nieuwe voorzitter voor het CIM

Een deels vernieuwde Raad van Bestuur van het CIM heeft dinsdag 30 april 2019 Helen Willems als nieuwe voorzitter verkozen. Helen Willems volgt hiermee Thierry Keyen op die na een mandaat van meer dan 22 jaar, waarvan 6 jaar als voorzitter, afscheid neemt van het CIM.

Helen Willems heeft een rijke ervaring in marketing, media, communicatie en algemeen management bij verschillende adverteerders (Beiersdorf, Miele, Di) en zij was eerder al bestuurder van het CIM.

Helen Willems is de eerste voorzitter die niet uit de media komt maar uit de hoek van de adverteerders, en dat is geen toeval. In het snel evoluerende media- en reclamelandschap moet het CIM zijn relevantie en geloofwaardigheid versterken. Het CIM is volop bezig met het hertekenen van zijn strategie 2020+, in nauw overleg met alle spelers in de markt. Doelstelling is uitdrukkelijk om zo dicht mogelijk aan te sluiten bij de behoeften van traditionele gebruikers van mediagegevens maar ook om nieuwe trading praktijken in de reclamesector zoveel mogelijk te ondersteunen.

Helen Willems: « Het is voor mezelf een aangename ‘herontdekking’. Met mijn voorzitterschap benadrukt het CIM dat alle media, de agentschappen én de adverteerders betrokken moeten worden bij deze strategische oefening. Het gaat uiteindelijk niet alleen over de toekomst van het CIM maar ook over het samenwerkingsmodel dat de drie families in het CIM in de toekomst willen hanteren. Hierover een vernieuwde consensus zoeken, is een mooie uitdaging die ik met veel enthousiasme aanga. »

2019-05-02 -

Gewone Algemene Vergadering 2019: samenstelling van de Raad van Bestuur

Naar aanleiding van de statutaire verkiezingen die tijdens de Algemene Vergadering van 30 april jl. plaatsgevonden hebben, werd de samenstelling van de Raad van Bestuur gewijzigd.

Klik hier om de nieuwe samenstelling te ontdekken.

Pagina's