Home » CrossMedia

Methodologie

Establishment Survey

De Establishment Survey is een studie over media uitrustingen, hun gebruik, en algemene mediaconsumptie. De twee hoofddoelen van dit onderzoek zijn:

  • Een reeks van benchmarken bepalen voor de currency studies (grootte van het universum, weegobjectieven, rekruteringsobjectieven voor de panels,...).
  • Het monitoren van trends in de markt met betrekking tot de penetratie van devices, het gebruik ervan en de algemene evolutie van de media-consumptie.

TGM

De methodologie van de CIM TGM studie wordt beschreven in onderstaand pdf-document. Dit document beschrijft de praktische uitvoering van de studie en de verschillende stappen die doorlopen worden tot aan de levering van de gegevens voor de fusie met de HUB studie. Ook de inhoud van de vragenlijst alsook meer details over de factoranalyse worden beschreven in dit document.

 

Vragenlijst

 

De gegevens uit de CIM TGM studie worden verzameld op basis van een vragenlijst die door de respondent zelf, op papier, ingevuld wordt met vragen over de consumptie van verschillende producten en over verschillende attitudes. De enquêteur die de CIM Pers vragenlijst via de computer afnam, bezorgt de respondent de tweede vragenlijst over producten en attitudes. De vragenlijst zelf kan men terug vinden in onderstaand pdf-document.

De gegevens van de HUB studie worden face-to-face verzameld via een CASI vragenlijst die getoond wordt op een tablet. De vragenlijst bevat een sectie voor elke medium afzonderlijk alsook een aantal vragen over de uitrustingen. U vindt de vragenlijst van de HUB studie ook hieronder terug.