Home » Bioscoop

FAQ

1. Welke resultaten zijn toegankelijk voor niet-intekenaars of studenten?
2. Voor personen die aan de studie hebben deelgenomen...
3. Hoe zijn de sociale groepen bepaald?
4. Hoe de resultaten op de CIM Fiches lezen?

 

1. Welke resultaten zijn toegankelijk voor niet-intekenaars of studenten?

De niet-intekenaars van de studie hebben toegang tot algemene resultaten op het totale universum voor het geheel van bioscopen gemeten in de studie.  Het CIM kan eveneens antwoorden op meer specifieke aanvragen voor zover het in een academische studie kadert.
 

Top
 

 2. Voor personen die aan de studie hebben deelgenomen...

Het CIM heeft de firma TNS/NID aangesteld om informatie te verzamelen voor onze enquête over pers en cinema en enkele andere media. Een deel van de resultaten van de laatste golf is zichtbaar op deze website. Een nieuwe golf loopt momenteel en het verzamelen van informatie gaat verder. Als u vragen heeft over het verloop van deze gegevensinzameling, kan u contact opnemen met TNS (0800/99 550) of met het CIM.
 

Top

 

3. Hoe zijn de sociale groepen bepaald ?

De bepaling van de sociale groepen gebeurt op basis van een ratio berekend op het beroep van de voornaamste verantwoordelijke voor het gezinsinkomen en zijn opleidingsniveau. De bevolking wordt gerangschikt in functie van de waarde die de combinatie van deze twee variabelen oplevert om vervolgens opgedeeld te worden in acht ongeveer gelijke groepen. De groep die overeenstemt met het gebied van de hoogste waarden (en bijgevolg het hoogste professionele en/of opleidingsniveau) wordt “groep 1” genoemd terwijl ”groep 8“ de groep is die overeenstemt met de laagste waarden. Voor meer informatie, consulteer de methodologie van de studie.

 

Top

 

4. Hoe de resultaten op de CIM Fiches lezen? 

Hieronder vindt u een document dat u de gepresenteerde resultaten in de CIM Fiches helpt te begrijpen. Merk op dat het voornaamste resultaat dat van de Readers Last Period is (Lezers Laatste Periode = het lezen van een nummer gisteren voor de dagbladen, in de loop van afgelopen week voor de weekbladen, in de loop van afgelopen maand voor de maandbladen).
 

Top