Home » Televisie

Vragenlijst

Het CIM TV-panel is representatief voor de Belgische bevolking van vier jaar en ouder. Om de representativiteit te garanderen, wordt de kwaliteit van het panel dagelijks opgevolgd. Tekorten worden aangevuld en waar kan wordt de samenstelling verbeterd. GfK Audimetrie investeert dan ook veel tijd in de rekrutering van nieuwe gezinnen.

Een volledige beschrijving van de rekruteringswijze kan u terugvinden in de methodologie. Zodra een kandidaatgezin is geselecteerd, wordt er bijkomende informatie ingewonnen:

Enerzijds wordt er een uitgebreide gezinsvragenlijst afgenomen. Naast een verificatie van de reeds gekende informatie, wordt een volledige inventaris opgemaakt van de audiovisuele apparatuur in het gezin , zoals type van ontvangstmogelijkheden, aanwezige apparatuur enzovoort.

Anderzijds wordt per gezinslid (vanaf de leeftijd van 12 jaar) een personenvragenlijst afgenomen. Deze individuele vragenlijst bevat naast vragen over consumptiegedrag vooral socio-demografische variabelen.

Beide vragenlijsten staan hieronder ter beschikking.