Home » Radio

FAQ

1. Worden alle radiostations gemeten in de CIM studie?
2. Welke radiostations behoren tot de categorie "other stations" in de grafieken op deze site?
3. Wanneer worden de resultaten gepubliceerd?

 

1. Worden alle radiostations gemeten in de CIM studie?

Alle radiostations waarvan de respondenten verklaren ze beluisterd te hebben, worden effectief opgenomen in de resultaten. Toch zijn niet alle radiostations individueel opgenomen in de resultaten. De uiteindelijke lijst van de radiostations die gepubliceerd worden, wordt opgemaakt door de Technische Commissie Radio. Radiostations die niet individueel gepubliceerd worden (en dus niet op de lijst voorkomen), maken deel uit van de hergroeperingen zoals Belgian other station, enz.

2. Welke radiostations behoren tot de categorie "other stations" in de grafieken op deze site?

De grafieken tonen de resultaten van de nationale radiostations. De categorie "other stations" is een hergroepering van lokale radios, buitenlandse radios, en radios uit het andere landsdeel.

3. Wanneer worden de resultaten gepubliceerd?

Op dit moment organiseert het CIM drie golven per jaar waarin het veldwerk plaatsvindt. De eerste golf wordt uitgevoerd tussen januari en maart en deze resultaten worden gepubliceerd in de loop van de maand mei. De tweede golf vindt plaats tussen april en juni en de resultaten worden gepubliceerd in de loop van de maand augustus. De derde golf vindt plaats tussen september en december, de resultaten worden gepubliceerd in de loop van de maand februari.