Home » Pers

Inschrijven

Echtverklaring

Om deel te nemen aan de echtverklaring dient u

  • lid te zijn van het CIM en

  • uw titel in te schrijven voor de studie.

Voor verdere informatie in verband met het lidmaatschap van het CIM, kan u terecht op de pagina Lid worden. Het is mogelijk om op deze pagina uw lidmaatschap voor het CIM aan te vragen.


Onderaan deze pagina vindt u het inschrijvingsformulier om toe te treden tot de echtverklaring. Dit inschrijvingsformulier moet volledig ingevuld, ondertekend en per post teruggestuurd worden door een wettelijke vertegenwoordiger van de firma, en dit ter attentie van de Voorzitter van de Raad van Bestuur. Bij deze inschrijving vragen wij u een exemplaar van de publicatie, het toegepaste reclametarief en een gedetailleerd distributieplan door te sturen.

Vooraleer uw lidmaatschap en inschrijving in te dienen, raden wij u aan kennis te nemen van onze statuten en onze reglementen, in het bijzonder het reglement voor de studie Echtverklaring Pers waaraan u wenst deel te nemen:

Als uw lidmaatschap wordt goedgekeurd door onze instanties,  kan u overgaan tot een eerste controle door het auditbureau MICC. Zij zullen de volledige oplage en distributie grondig controleren. De nodige bewijsstukken moeten voor een periode van minstens zes maanden voorhanden zijn, bij voorkeur een volledig kalenderjaar. Deze controles zullen jaarlijks plaatsvinden en gaan steeds over het vorige kalenderjaar (in 2015 worden er controles gedaan voor de oplage en verspreiding van 2014).

Voor een opsomming van de documenten die MICC nodig heeft om de controle uit te voeren, kan u het document 'Hoe deelnemen aan de echtverklaring' onderaan deze pagina downloaden.

De kostprijs van deze controle is afhankelijk van de verdeling en van het aantal te controleren titels. De tarieven die momenteel van toepassing zijn, kan u onderaan deze pagina downloaden.

Na elke positieve controle wordt er een proces-verbaal opgesteld. Dit proces-verbaal wordt samen met het bijhorende CIM-label opgestuurd. Het proces-verbaal en het label blijven 1 jaar geldig. Voor de vervaldatum moet er een nieuwe controle worden gedaan.
Na deze controle is elke uitgever verplicht om driemaandelijkse verklaringen in te leveren.

Hieronder vindt U de belangrijkste punten kort opgesomd:

  • Voor deelname aan de Echtverklaring Studie, moet u lid worden van het CIM.

  • U moet het inschrijvingsformulier voor de echtverklaring, een exemplaar van de titel, het toegepast reclametarief en een gedetailleerd distributieplan bezorgen.

  • Uw titel moet minstens 6 maanden bestaan op het moment van de eerste controle.

  • Uw distributiesysteem moet een controle mogelijk maken.

  • Het CIM-label krijgt u toegestuurd na een positieve controle en is beperkt geldig.

  • Kostprijs: jaarlijks lidmaatschap + controle van de titel.

Bereik

Het CIM is samen met de TC persbereik bezig met het vormgeven van een nieuwe studie. Het is daarom voorlopig niet mogelijk om in te schrijven. Indien u geïnteresseerd bent om in de toekomst deel te nemen aan de persbereikstudie kan u ons dit laten weten per mail. We zullen u dan op de hoogte brengen van zodra de nieuwe studie vorm heeft gekregen.

nike