Home » Out of home

Vragenlijst

De CIM Affichage studie wordt gerealiseerd via een postale enquête. De respondenten moeten gedurende zeven opeenvolgende dagen hun verplaatsingen neerschrijven in een dagboek. De helft van de ondervraagde personen start met invullen op een maandag (zij vullen in van maandag tot zondag) en de andere helft start op een donderdag (zij vullen in van donderdag tot woensdag). Het merendeel van de dagboeken zijn op naam. Dit betekent dat op de envelop de achternaam en eventueel ook de voornaam van de respondenten geschreven staat evenals zijn of haar volledig adres (hetzij de straatnaam, het nummer en eventueel ook het busnummer, de postcode en de gemeente). Op ieder dagboek werden de persoonlijke eigenschappen van de respondent genoteerd, i.e. het geslacht en de leeftijd.

 

De vragenlijst bestaat uit een dagboek in A2 formaat, in offset en kleurendruk. Aan iedere golf van de studie werd een bepaalde kleur gewijd. Het dagboek werd uitvoerig getest alvorens het zijn definitieve vorm kreeg. Er werd bij ieder dagboek een informatieve brief en een envelop 'port betaald door bestemmeling' meegestuurd.
 

In het dagboek vinden we volgende punten terug:

  • Inleiding;
  • De technische uitleg en de wedstrijd;
  • De geheugensteunen;
  • Een voorbeeld van een goed ingevulde vragenlijst;
  • De socio-demografische gegevens: wie bent u?;
  • Beschrijving van de verplaatsingen per dag;
  • De bestaansreden en de betrokken partijen;
  • Het dankwoord.

De inleiding, de technische uitleg en de geheugensteunen werden gedrukt op een uitklapbare omslag.

Hieronder vindt u een exemplaar van de vragenlijst.