Home » Out of home

FAQ

1. Wat betekent de term CIM Habitat?
2. Meet de CIM Affichage studie alle Belgische affichagedragers?

 

1. Wat betekent de term CIM Habitat?


Het gaat over een morfologische analyse die voornamelijk gebaseerd is op enerzijds de bevolkingsdichtheid en anderzijds het uitrustingsniveau dat men in een gemeente aantreft. Dit uitrustingsniveau wordt bepaald door de aanwezigheid van medische en sociale voorzieningen, sport- en  recreatiemogelijkheden, horeca, transport, loketdiensten, openbare diensten, cultuur, onderwijs en detailhandel.
Aan elk van deze 8 functies werd een score toegekend waardoor men een uitrustingsniveau kan berekenen. Deze functies worden uitgebreid besproken in de methodologie. Deze methode laat toe om onderstaande groepen te definiëren (aangevuld met het percentage inwoners).

 

 

Top

 

2. Meet de CIM Affichage Studie alle Belgische affichagedragers? 

Nee, tot op heden meet de Affichage Studie enkel de performantie van de affichage binnen de 48 stedelijke centra: 

  • Antwerpen CIM;
  • Gent CIM;
  • Brussel CIM;  
  • Luik CIM;
  • Charleroi CIM;
  • CIM steden Vlaanderen (n= 30);
  • CIM steden Wallonië (n= 13).
De eerste vijf vormen samen de Grote Centra. De twee laatste vormen de 43 CIM Steden.
Samen vormen ze het stedelijk universum CIM (n= 48).
 
 Top

 

30 Winter Outfit Ideas to Kill It in 2020 - Fashion Inspiration and Discovery