News

2010-05-21 -

Affichage: Publicatie resultaten 2010-1

De Permanente Structuur van het CIM meldt de intekenaars van de Affichagestudie dat de resultaten van de golf CIM Affichage 2010/1 (update van de inplantingen, situatie op 15 mei 2010) binnenkort op de Website van het CIM gepubliceerd zullen worden. Deze resultaten werden al via e-mail verstuurd naar de intekenaars.

Pagina's