News

2021-05-26 -

Bureau: samenstelling

Het Bestuursorgaan heeft tijdens zijn zitting van 25 mei 2021 de nieuwe samenstelling van het Bureau goedgekeurd:

- Luc Eeckhout (Ads & Data), lid

- François Chaudoir (Space), Ondervoorzitter

- Patricia Vermandele (ING België), Secretaris

- Helen Willems, Voorzitter

- Anny Wuyts (VAR), Schatbewaarder.

 

2021-04-28 -

Bericht aan de Leden van het CIM: ledenbijdrage 2021

Wij hebben het genoegen u te laten weten dat de Gewone Algemene Vergadering van 27 april beslist heeft het bedrag van het jaarlijkse lidgeld voor 2021 ongewijzigd te laten, nl. 780 € (BTW niet inbegrepen) voor het Individueel lid en 450 € (BTW niet inbegrepen) voor het Geassocieerd lid.

2021-04-28 -

Gewone Algemene Vergadering 2021: samenstelling van het Bestuursorgaan

Naar aanleiding van de statutaire verkiezingen die tijdens de Algemene Vergadering van 27 april plaatsgevonden hebben, werd de samenstelling van het Bestuursorgaan gewijzigd.

Klik hier om de nieuwe samenstelling te ontdekken.

2021-03-24 -

Gewone Algemene Vergadering 2021: bericht aan de leden van de vereniging

De Gewone Algemene Vergadering van het CIM zal op dinsdag 27 april 2021 om 14u plaatsvinden.

De oproeping werd op 24 maart per e-mail naar alle leden van de vereniging verstuurd.

2020-09-07 -

Sofie Rutgeerts versterkt het CIM

Sofie Rutgeerts gaat vanaf 7 september aan de slag bij het CIM. Zij zal er de TV- en Internet-studies leiden. Sofie brengt 13 jaar research ervaring mee én inzicht in de dagelijkse realiteit van tv en online advertising trading, opgedaan bij SBS en Medialaan. Als lid van de Cross Media Technische Commissie en het Cross Media Strategische Comité is het CIM haar bovendien welbekend.

2020-04-06 -

Bericht aan de leden van het CIM

Bericht aan alle CIM leden:

De corona crisis speelt ook het CIM parten.

Het document hieronder preciseert de gevolgen voor elk van onze studies.

2020-04-03 -

CIM Internet: veranderingen in de CIM Internet bereiksstudie

Enkele veranderingen in de CIM Internet bereiksstudie vanaf 1/4/2020.

Meer info in het document hieronder.

 

2020-04-02 -

Bericht aan de leden: aanpassingen van de Statuten en het Huishoudelijk Reglement

Wij hebben het genoegen u te laten weten dat de Buitengewone Algemene Vergadering van 24 maart 2020 de aanpassing van de Statuten en het Huishoudelijk Reglement van de vereniging unaniem heeft goedgekeurd. De nieuwe volledige tekst van de Statuten is hier beschikbaar, de tekst van het Huishoudelijk Reglement hier.

2020-02-06 -

Golden Standard 2020

Het CIM publiceert zijn Golden Standard 2020

Vanaf vandaag stelt het CIM opnieuw de Golden Standard ter beschikking op zijn site.

De Golden Standard is een beschrijving van de sociodemografische structuur van de Belgische populatie die één keer per jaar geüpdatet wordt. Hij dient als referentie voor alle CIM-studies maar is voor iedereen vrij toegankelijk, bijv. om het steekproefkader voor een marktonderzoek op te stellen, om de representativiteit van een studie te beoordelen of gewoon om in rond te neuzen...

Vroeger was de Golden Standard gebaseerd op de CIM Persstudie (n = 10.000). Vanaf 2020 is de methodologie grondig veranderd. De Golden Standard is nu een onderdeel van de Virtuele Populatie van het CIM. Die Virtuele Populatie is in feite een grote database met evenveel lijnen als er bewoners zijn in België. Voor elk van die bewoners worden een aantal persoonlijke en gezinskarakteristieken gemodelleerd op basis van de meest gedetailleerde statistieken die de overheid ter beschikking stelt én op basis van de gecombineerde data uit de Persstudie, Radiostudie en de Establishment Survey (n = 40.000).

Met deze Golden Standard deelt het CIM een tool die het in eigen beheer ontwikkeld en gepubliceerd heeft met zijn leden, met de onderzoeksinstituten en met iedereen die prijs stelt op betrouwbare geïntegreerde statistieken over de Belgische bevolking.

 

2019-05-06 -

Een nieuwe voorzitter voor het CIM

Een deels vernieuwde Raad van Bestuur van het CIM heeft dinsdag 30 april 2019 Helen Willems als nieuwe voorzitter verkozen. Helen Willems volgt hiermee Thierry Keyen op die na een mandaat van meer dan 22 jaar, waarvan 6 jaar als voorzitter, afscheid neemt van het CIM.

Helen Willems heeft een rijke ervaring in marketing, media, communicatie en algemeen management bij verschillende adverteerders (Beiersdorf, Miele, Di) en zij was eerder al bestuurder van het CIM.

Helen Willems is de eerste voorzitter die niet uit de media komt maar uit de hoek van de adverteerders, en dat is geen toeval. In het snel evoluerende media- en reclamelandschap moet het CIM zijn relevantie en geloofwaardigheid versterken. Het CIM is volop bezig met het hertekenen van zijn strategie 2020+, in nauw overleg met alle spelers in de markt. Doelstelling is uitdrukkelijk om zo dicht mogelijk aan te sluiten bij de behoeften van traditionele gebruikers van mediagegevens maar ook om nieuwe trading praktijken in de reclamesector zoveel mogelijk te ondersteunen.

Helen Willems: « Het is voor mezelf een aangename ‘herontdekking’. Met mijn voorzitterschap benadrukt het CIM dat alle media, de agentschappen én de adverteerders betrokken moeten worden bij deze strategische oefening. Het gaat uiteindelijk niet alleen over de toekomst van het CIM maar ook over het samenwerkingsmodel dat de drie families in het CIM in de toekomst willen hanteren. Hierover een vernieuwde consensus zoeken, is een mooie uitdaging die ik met veel enthousiasme aanga. »

Pagina's