Home

De CIM Out of Home studie

Hoeveel mensen komen er voorbij een affichage bord? Wat is hun profiel? Hoe presteert een specifiek affichage netwerk? Het antwoord op deze vragen, krijgt u van de CIM Out of Home studie. Die combineert verplaatsingsgegevens van alle Belgen met gegevens over de inplanting van borden.

1. Het verplaatsingsgedrag van de Belgen wordt gemodelleerd op basis van gegevens uit de vorige CIM studie en andere openbare mobiliteitsstudies. Dit model is daarna toegepast op de Belgische bevolking van 12 jaar en meer.

Voor elk individu kennen we daardoor gedetailleerde verplaatsingen voor elke dag van een week (plaats en uur van vertrek en aankomst, gebruikte wegsegmenten, gekozen vervoermiddel en reden van verplaatsing).

Die verplaatsingsvolumes werden gekalibreerd op basis van geolocatiegegevens van privé wagenparken (floating car data), passieve verkeersmetingen (loop detectors) en tellingen van gebruikers van verschillende types van openbaar vervoer.

2. De Out of Home regies hebben de inplanting van hun borden, met een groot aantal specifieke kenmerken, nauwkeurig ingegeven in een digitale kaart van België.

De combinatie van verplaatsingsgegevens met de inplanting van de borden laat toe om het geaccumuleerde aantal contacten voor een selectie van borden met een veel grotere nauwkeurigheid te berekenen.

En de editie 2017 introduceert nog een andere grote vernieuwing.

De nieuwe CIM Out of Home studie neemt niet langer genoegen met die klassieke potentiële contacten. Voor elk bord wordt nu individueel een Visibility Adjustment Index (VAI) berekend: hoeveel % van de voorbijgangers zal het paneel echt zien? Dat gebeurt op basis van de verschillende factoren die de zichtbaarheid beïnvloeden: formaat, hoogte, positie, verlichting- of bewegingssysteem… In de nieuwe CIM Out of Home studie worden de potentiële contacten voortaan gewogen met de VAI.

Vanaf 2017 gebruikt het CIM dan ook een nieuwe currency op basis van effectieve contacten.

- Visibility Adjusted Reach                of VA Reach,

- Visibility Adjusted Rating point       of VRP,

- Visibility Adjusted Frequency          of VA Frequency.

We nodigen u uit om deze nieuwe currency te ontdekken door de methodologie van de studie te raadplegen.

 

Openbare resultaten

 

 

Agenda

Nieuws en innovatie

Out of home - 21-06-2021

Publicatie CIM OOH 2021-1

Out of home - 16-11-2020

Publicatie CIM OOH 2020-3

Out of home - 16-06-2020

Publicatie CIM OOH 2020-2