Home

De CIM Internet studie

De CIM Internet studie wordt uitgevoerd door Gemius, een Pools instituut dat gespecialiseerd is in internet metingen. Gemius voert o.m. de internet currency studie uit in landen als Hongarije, Denemarken, Israël, Bulgarije, Turkije, Slovenië, Letland, Estland, Tsjechië... (zie ook www.gemius.com).

De CIM Internet studie bestaat uit een trafiekmeting en een bereiksstudie.

De studie wordt stapsgewijs ontplooid. 

 • Sinds augustus 2015: Gededupliceerd bereik over devices heen (PC, Smartphone en Tablet).
 • Sinds januari 2016: Streaming. De meting van online video en audio met trafiek- en bereiksresultaten.
 • Sinds januari 2016: 12- tot 17-jarigen. In 2015 waren er te weinig panelleden in de doelgroep 12-17 jaar. Het universum van de CIM Internetstudie is sinds 1/1/2016 uitgebreid van 18+ naar 12+.
 • Sinds januari 2016: Home-work ontdubbeling. Het surfgedrag thuis en op het werk zijn via een fusie samengevoegd.
 • Sinds januari 2017: Publicatie resultaten stream in apps.
 • Sinds oktober 2017: Sonar time measurement. De gespendeerde tijd op websites wordt beter gemeten aan de hand van sonar hits.
 • In juli 2018: Overschakeling naar productieomgeving “Overnight”. Dagelijkse publicatie van bereiksresultaten, integratie van het bereik van apps en een nauwkeurigere berekening van het bereik.
 • Sinds september 2019: De TV-cijfers van de CIM TAM studie bevatten video streams van programma’s van Belgische broadcasters die op het grote scherm te zien waren.
 • In april 2020: Overschakeling naar productieomgeving “Constant Panel”. Bereiksresultaten over een willekeurige periode zijn mogelijk (= custom time periods), technische problemen werden opgelost (o.a. ruimere schatting van het aantal surfers per site en nauwkeurigere schatting van het aantal surfers voor mobiel) en een nieuwe reporting tool (“EGemius”) werd gelanceerd.

De ambitie is om alles zo accuraat mogelijk te meten en te rapporteren. Volgende elementen worden in de toekomst nog verder uitgewerkt:

 • Cookie matching project: Gebruik van 1st party cookies in plaats van 3rd party om het aantal visits en browsers te bepalen. Dankzij cookie matching technologie zullen connecties tussen verschillende 1st party cookies, en op die manier ook cross domain identificatie van browsers, mogelijk worden.
 • Creatie merkenstructuur in de rapportering.
 • Split VOD/Live in rapportering (streams).
 • Verdere verfijning van de rapportering van streams in apps (app-identificatie).

De resultaten van de websites voor België zijn beschikbaar via volgende link, en via volgende link voor Luxembourg. Daarnaast stelt Gemius een website beschikbaar met technische gegevens over het internet in België en Luxemburg: welke browser is het populairst, met welk toestel wordt het meest gesurft en hoe evolueren de besturingssystemen… U komt het allemaal te weten op www.ranking.gemius.com/be en www.ranking.gemius.com/lu.

Voor meer informatie kan u steeds terecht bij internet@cim.be.