Home » CIM

Financiering

De instanties van het CIM hebben besloten om de financiering van het CIM te vernieuwen. Dit nieuwe financieringssysteem werd aan alle betrokken verenigingen voorgesteld en goedgekeurd tijdens de Algemene Vergadering in april 2012. Dit financieringssysteem blijft aangehouden na 2015 tenzij anders beslist door de Algemene Vergadering. Hieronder de principes:

Het CIM wordt gezamenlijk gefinancierd door de media en de tussenpersonen. De verdeelsleutel tussen beide partijen verschilt naargelang het “niet-tactische” of “tactische” kosten betreft.

Participatie in de niet-tactische kosten.
De “niet-tactische kosten” bestaan uit de kosten voor de Permanente Structuur (inclusief personeelskosten), de TGM (Target Group Monitor) en de HUB-studie.
De media en de tussenpersonen dragen in gelijke mate bij tot de “niet-tactische kosten”.

Participatie in de tactische kosten.
De “tactische kosten” bestaan uit de kosten van de currency bereiksstudies voor de verschillende media. De media betalen 91% van de tactische kosten en de tussenpersonen 9%.
De bijdrage van de tussenpersonen aan de currency bereiksstudies kan in de toekomst variëren omdat de stijging van hun globale participatie in de kosten (tactische plus niet-tactische) na 2013 beperkt wordt tot de stijging van de index.

Verdeelsleutel tussenpersonen.
De tussenpersonen die lid zijn van de UMA verdelen de kosten volgens hun omzetcijfer (bron: UMA) na aftrek van eventuele bijdragen van andere tussenpersonen.

Verdeelsleutel media.
De verdeling van de kosten tussen media intekenaars van een bereiksstudie verschilt naargelang het medium type. De verdeelsleutel is ofwel het gemeten bereik, de bruto reclame-omzet, het aantal reclameregies of het aantal reclameregies en het aantal media dat ze vertegenwoordigen.