Home » CrossMedia

FAQ

 

Welke resultaten zijn beschikbaar voor studenten ?

Hoe zijn de sociale groepen bepaald ?

 

Welke resultaten zijn beschikbaar voor studenten ?

Niet-intekenaars op de studie hebben toegang tot de algemene resultaten voor het volledige universum voor de verschillende media die in de PMP studie gemeten worden. Het CIM kan ook in bepaalde gevallen specifieke vragen beantwoorden indien het gaat vragen binnen een academische context of opleiding.

Top

 

Hoe zijn de sociale groepen bepaald ?

De bepaling van de sociale groepen gebeurt op basis van een ratio berekend op het beroep van de voornaamste verantwoordelijke voor het gezinsinkomen en zijn opleidingsniveau. De bevolking wordt gerangschikt in functie van de waarde die de combinatie van deze twee variabelen oplevert om vervolgens opgedeeld te worden in acht ongeveer gelijke groepen. De groep die overeenstemt met het gebied van de hoogste waarden (en bijgevolg het hoogste professionele en/of opleidingsniveau) wordt “groep 1” genoemd terwijl ”groep 8“ de groep is die overeenstemt met de laagste waarden. Voor meer informatie, consulteer de methodologie van de studie.

Top