Home

De plurimedia-studie

Welke magazines lezen de kijkers van een bepaalde zender? Met welke radiozender bereik ik het best mensen die zich weinig verplaatsen? Welke producten worden het meest geconsumeerd? Wat is het verband tussen mediaconsumptie en productgebruik? Wat is het profiel van de consumenten? Hoe gedragen ze zich?

Dit zijn de vragen die de CIM CrossMedia en CIM TGM studies proberen te beantwoorden.  De CrossMedia studie is met andere woorden een hulpmiddel om te bepalen hoe een adverteerder best zijn doelgroep bereikt.

In het verlengde van de tactische studie Pers, vraagt de onderzoeker aan de respondenten een papieren vragenlijst van ongeveer 40 pagina’s in te vullen betreffende producten en attitudes. Dat is de TGM studie.

Daarna worden de gegevens van de TGM vragenlijst samengevoegd met de HUB studie in het kader van het CrossMedia project.

De HUB studie is de nieuwe veldwerkstudie van het CIM die beschrijvende gegevens vergaart betreffende het gebruik van de verschillende media’s. De gegevens van de HUB studie worden face-to-face verzameld.

Ontdek alles over de CrossMedia studie op de volgende pagina's. Veel leesplezier!