Home

De CIM CrossMedia studie

Welke magazines lezen de kijkers van een bepaalde zender? Met welke radiozender bereik ik het best mensen die zich weinig verplaatsen? Welke producten worden het meest geconsumeerd? Wat is het verband tussen mediaconsumptie en productgebruik? Wat is het profiel van de consumenten? Hoe gedragen ze zich?

Dit zijn de vragen die de strategische crossmedia studies van het CIM proberen te beantwoorden. Zij helpen, met andere woorden, de adverteerder om te bepalen hoe hij het best zijn doelgroep bereikt.

  • In de Target Group Monitor (TGM) wordt informatie verzameld over aankoopverantwoordelijkheid en consumptiegewoontes voor een heel aantal verschillende producten en diensten (ingedeeld in 24 sectoren), en over attitudes van de Belgische bevolking.
  • In de Consumer Decision Journey (CDJ) wordt onderzocht welke rollen de verschillende communicatiekanalen (touchpoints) spelen in het beslissingsproces van de consumenten. Vier rollen of “communication tasks” worden bevraagd voor 42 communicatiekanalen in 15 verschillende economische sectoren.
  • In de Establishment Survey (ES) wordt de evolutie in bezit en gebruik van media toestellen opgevolgd, naast algemene media trends.

De TGM wordt gefusioneerd met de CDJ om zo een database met unieke inzichten over consumenten te creëren.

Ontdek alles over de crossmedia studies op de volgende pagina's.

Veel leesplezier!