Home » CIM

Permanente Structuur

Zoals haar naam aangeeft is de Permanente Structuur het bestendige orgaan van het CIM. Het is tevens zijn operationele orgaan. De Permanente Structuur staat ten dienste van het CIM zelf, maar ook van elk van zijn leden. Zij is belast met de uitvoering van de beslissingen van het Bestuursorgaan en het Bureau. De Permanente Structuur moet bovendien de Technische Commissies en hun Voorzitter bijstaan en de methodologische waarde garanderen van de studies die het CIM uitvoert. Ook het goede verloop ervan behoort tot haar taken.

Men moet er dus organisatietalent en technische competentie terugvinden.

De Structuur staat onder leiding van de Algemeen Directeur van het CIM. Het huidige operationele organogram (dat voortdurend kan worden aangepast aan de omstandigheden van het moment) steunt op verschillende teams, elk met een Projectleider en zijn Assistent/-e. Zij nemen samen de verschillende onderzoeksdomeinen voor hun rekening.

Algemeen

Stef Peeters General Manager +32 (2) 661 31 51
Frédéric Pricken Administration & Finance +32 (2) 661 31 52
Véronique Defeld Office Manager +32 (2) 661 31 62
Simon Laurant Data Analyst +32 (2) 661 31 61
Algemeen Contact : info@cim.be, +32 (0)2 661 31 50
Contact administratie en financiën : finance@cim.be, +32 (0)2 661 31 52

TV - Internet

Sofie Rutgeerts Manager TV & Digital Research +32 (2) 661 31 55
Lucile Ballant Assistant Project Manager +32 (2) 331 61 53
Contact Diensten : tv@cim.be - internet@cim.be

Radio – Pers/Bioscoop – CrossMedia – TGM - Out-of-Home

Michaël Debels Research Director +32 (2) 661 31 65
Mélusine Naômé Project Manager +32 (2) 661 31 57
Joëlle Defossez Project Manager +32 (2) 661 31 59
Cecilia Versmissen Assistante Project Manager +32 (2) 661 31 54
Contact Diensten : radio@cim.be - pressaudience@cim.be - presscirculation@cim.be - crossmedia@cim.be - tgm@cim.be - outofhome@cim.be