CIM: tarieven van CIM studies voor media audit bureaus

woensdag, februari 15, 2017 - 15:00

De Raad van Bestuur heeft een aanpassing van de tarieven van de CIM studies voor media audit bureaus goedgekeurd. U vindt de nieuwe tarieven in bijlage.

(Deze wijziging is onderdeel van de nieuwe financieringsregels voor alle tussenpersonen zoals geformuleerd in bijlage 1 van het Huishoudelijk Reglement van het CIM).

Op vraag van de tussenpersonen die lid zijn van het CIM, herinneren wij eraan dat geen enkel lid van het CIM (media of regie) toegelaten is om CIM gegevens door te geven aan een bedrijf dat geen lid is van het CIM.