BERICHT AAN DE LEDEN VAN DE VERENIGING: Buitengewone Algemene Vergadering 2020

donderdag, februari 20, 2020 (All day)
Aanpassing van de Statuten en het Huishoudelijk Reglement van het CIM

Wij melden u dat een nieuwe eerste Buitengewone Algemene Vergadering op maandag 9 maart 2020 om 8u30 bij het CIM plaatsvindt. Ze zal zich, conform de bepalingen van artikel 20 van de huidige statuten, beraden over 2 onderwerpen:

  1. Aanpassing van de Statuten van het CIM
  2. Aanpassing van het Huishoudelijk Reglement van het CIM.

De oproeping werd op 20 februari 2020 via mail naar alle leden van de vereniging verstuurd.