BERICHT AAN DE LEDEN VAN DE VERENIGING : 2de Buitengewone Algemene Vergadering 2020

maandag, maart 9, 2020 - 14:45
AANPASSING VAN DE STATUTEN EN HET HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN HET CIM.

De Buitengewone Algemene Vergadering van 9 maart 2020 heeft het quorum van twee derden van de leden niet bereikt dat nodig is om de statuten te wijzigen. Een 2de Buitengewone Algemene Vergadering zal dus op dinsdag 24 maart 2020 om 15u bij het CIM plaatsvinden en zal zich, conform de bepalingen van artikel 20 van de huidige statuten, beraden over dezelfde onderwerpen:

  1. Aanpassing van de Statuten van het CIM
  2. Aanpassing van het Huishoudelijk Reglement van het CIM.

De oproeping voor deze 2de Vergadering werd vandaag naar alle leden via mail gestuurd.