Home » CIM

Bureau

Het Bureau bestaat uit de Voorzitter, de Ondervoorzitter, de Secretaris, de Schatbewaarder en een lid. Ook de Algemeen Directeur zetelt in het Bureau; hij heeft evenwel geen beslissende stem.

Het Bureau handelt enkel op gezag en door afvaardiging van het Bestuursorgaan. Bepaalde volmachten zijn specifiek aan het Bureau voorbehouden, terwijl andere aan bod komen in specifieke missies. Zo beslist het Bureau bijvoorbeeld over de toelating van nieuwe leden, brengt de te bespreken onderwerpen in het Bestuursorgaan aan en neemt de operationele beslissingen.

Het Bureau heeft ook de taak een strategisch reflexief proces te voeren ter voorbereiding van de beslissingsvoorstellen die aan het Bestuursorgaan moeten worden voorgelegd.

Om te vermijden dat technische beschouwingen het overleg binnen het Bestuursorgaan zouden belemmeren, komen deze beschouwingen aan bod binnen het Bureau. Daarom voorziet de vergaderkalender van het Bureau maandelijkse vergaderingen, nl.  vergaderingen die 1 of 2 weken voor de vergaderingen van het Bestuursorgaan plaatsvinden, voornamelijk om het Bestuursorgaan voor te bereiden.​

Huidige samenstelling van het Bureau:

Luc Eeckhout (Ads & Data), lid
François Chaudoir (Space), Ondervoorzitter
Bart Swings (Luminus), Secretaris
Helen Willems, Voorzitter
Anny Wuyts (VAR), Schatbewaarder.