Home » CIM

Bestuursorgaan

Het Bestuursorgaan bestaat uit 21 leden die door de jaarlijkse Algemene Vergadering worden verkozen. Het Bestuursorgaan verkiest een Voorzitter voor een duur van drie jaar, hetzij onder zijn leden hetzij iemand van buiten het Bestuursorgaan die omwille van zijn deskundigheid en onafhankelijkheid unanieme erkenning geniet.
Het Bestuursorgaan verkiest tevens twee bestuurders die behoren tot de twee polen die niet door de Voorzitter worden vertegenwoordigd en waarvan er één als Ondervoorzitter zal aangeduid worden, en daarnaast een Secretaris en een Schatbewaarder (Ze vormen samen het Bureau).
Het Bestuursorgaan komt voort uit de Algemene Vergadering en vertegenwoordigt dus alle bevoegdheden en het gezag van de vereniging.
In het algemeen komt het Bestuursorgaan elke maand samen. De kalender van het Bestuursorgaan wordt door het Bureau voorgesteld aan de leden.

Samenstelling (dd 25/03/2020) - zie PDF document onderaan of tabel hieronder.

Media     tot
TV & Radio (BVAM/VIA) Wout Dockx VIA 2020
TV & Radio (BVAM/VIA) Denis Masquelier IP/RTL 2021
TV & Radio (BVAM/VIA) --- SBS Belgium 2020
TV & Radio (BVAM/VIA) Sandrine Penninckx RMB 2022
TV & Radio (BVAM/VIA) Tim Van Doorslaer DPG Media 2022
TV & Radio (BVAM/VIA) Anny Wuyts VAR 2022
TV & Radio (BVAM/VIA) - waarnemer Bart Demeulenaere SBS Belgium 2020
Internet (DMA) Koen Van Rhijn Pebble Media 2021
Kranten (LaPresse.be) Thierry Hugot Rossel 2021
Kranten (Vlaamse Nieuwsmedia) Trui Lanckriet Mediahuis 2020
Periodieke pers (We Media) Philippe Belpaire Roularta 2021
Periodieke pers (We Media) Inge Claerhout Roularta 2021
Out of Home (AEA) Veerle Colin JC Decaux  2021
Individuele zetel Media Michel Dupont Transfer 2022
Individuele zetel Media Nadine Van Rensbergen Fimare Consulting 2022
Tussenpersonen en Adverteerders      
Tussenpersonen (UMA/ACC) Jean-Michel Depasse Mindshare 2021
Tussenpersonen (UMA/ACC) François Chaudoir Space 2021
Tussenpersonen (UMA/ACC) Hugues Rey Havas Media 2020
Individuele zetel Tussenpersonen Bernard Cools Space 2020
Adverteerders (UBA) Chris Van Roey UBA 2022
Adverteerders (UBA) Patricia Vermandele ING 2021
Individuele zetel Adverteerders Bart Swings Luminus 2022