Home » CIM

Algemene Vergadering

Het CIM telt meer dan 210 leden die in de drie categorieën van de organisatie zijn ondergebracht. Momenteel zijn dat meer bepaald een tiental adverteerders, een twintigtal reclameagentschappen en mediacentrales, en 170 media en regies.

Ze komen samen in een Algemene Vergadering waar de stemmen verdeeld zijn tussen de verschillende beroepsorganisaties van de sector en de individuele leden, zodat alle belangen op de reclamemarkt evenredig vertegenwoordigd zijn.