Home » CIM

Algemene Vergadering

Het CIM telt bijna 180 leden die in drie ledenfamilies zijn ondergebracht. Momenteel zijn dat meer bepaald een tiental adverteerders, een twintigtal reclameagentschappen en mediacentrales, en meer dan 140 media en regies.

Ze komen samen in een Algemene Vergadering waar de stemmen verdeeld zijn tussen de verschillende beroepsorganisaties van de sector en de individuele leden, zodat alle belangen op de reclamemarkt evenredig vertegenwoordigd zijn.