Home

De bioscoop-studie

Tactische Studie BIOSCOOP 2012-2013

 

Doelstelling

 Met dit onderzoek beoogt men het bioscoopbereik te meten in de Belgische steden die over een bioscoopzaal beschikken. 

Field

 De field van de studie Bioscoop wordt tegelijk uitgevoerd met de field Pers en de field TGM. Het veldwerk 2012-2013 vond plaats van 01/07/2012 tot 31/05/2013. 

Referentie-universum

 Het referentie-universum bestaat uit alle individuen (Belgen en buitenlanders) woonachtig in België, van 12 jaar en ouder. Volgens de gegevens van Orgassim die met de laatste gegevens van de Algemene Directie Statistiek en Economische Informatie, het voormalige Nationaal Instituut voor de Statistiek (NIS), werden vergeleken, betreft het hier 9.521.809 personen. 

Steekproefgrootte

 De steekproef 2012-2013 omvat 10.065 enquêtes. Bij de realisatie van het veldwerk werd gestreefd naar een spreiding van de interviews over het ganse jaar evenals over de ganse week. 

Steekproefmethode

 De steekproef werd aselect samengesteld op basis van personen die willekeurig gekozen werden binnen de NIS-wijken. Men vertrekt van een adres (zonder naam) met vermelding van een geslacht en een leeftijd. 

Inhoud van de vragenlijst

 In de vragenlijst wordt gevraagd waar men naar de bioscoop ging. Vervolgens worden de antwoorden verwerkt naar volgende tarifaire eenheden: 

Cine Park Antwerpen

Cine Park Brussel

Cine Park Gent

Cine Park Luik

Cine Park Charleroi

Totaal Cine Parken 5 GC + lokaliteiten FR + NL

Totaal Cine Parken 5 GC

Cine Parken lokaliteiten FR

Cine Parken lokaliteiten NL

Cine Parken lokaliteiten FR + NL 

Beschikbaarheid van de resultaten

 De voornaamste resultaten worden verspreid via een aantal CIM fiches per titel. Een CIM fiche bevat 4 duidelijk te onderscheiden zones:

 - De CIM-bereiksindicators (totale bereik, trouwe bereik, bereik laatste periode)

 - De bereiksaccumulatie

 - Het betrouwbaarheidsinterval

 - De socio-demografische beschrijving

 - Met toestemming van alle betrokken Technische Commissies werd beslist om meer resultaten beschikbaar te stellen voor het grote publiek. Voor de Bereikstudie Bioscoop worden de resultaten van de totale cinemazalen publiek gemaakt.

 - De intekenaars beschikken over alle resultaten als PDF en in Excel-formaat. 

Exploitatie van de gegevens

 De CIM-gegevens worden geïntegreerd in de programma’s voor mediaplanning van de volgende gecertificeerde softwareleveranciers. 

- « Pressure » van Pointlogic

 - « Galileo » van TNS

 - « Sesame » van Bucknull & Masson 

Belangrijkste resultaten

 - Totaal bereik:

 Het bereik van het afgelopen jaar, van alle bioscoopzalen samen;

 Bereik stad per stad;

 Frequentie bezoek; 

- Bereik laatste periode:

 afgelopen 7 dagen.