Centrum voor Informatie over de Media
Centre d'Information sur les Médias

De Permanente Structuur

Zoals haar naam aangeeft is de Permanente Structuur het bestendige orgaan van het CIM. Het is tevens zijn operationele orgaan. De Permanente Structuur staat ten dienste van het CIM zelf, maar ook van elk van zijn leden. Zij is belast met de uitvoering van de beslissingen van de Raad van Bestuur en het Bureau. De Permanente Structuur moet bovendien de Technische Commissies en hun Voorzitter bijstaan en de methodologische waarde garanderen van de studies die het CIM uitvoert. Ook het goede verloop ervan behoort tot haar taken.

Men moet er dus organisatietalent en technische competentie terugvinden.

De Structuur staat onder leiding van de Algemeen Directeur van het CIM. Het huidige operationele organogram (dat voortdurend kan worden aangepast aan de omstandigheden van het moment) steunt op verschillende teams, elk met een Projectleider en zijn Assistent/-e. Zij nemen samen de verschillende onderzoeksdomeinen voor hun rekening.