News

2017-02-15 -

CIM: tarieven van CIM studies voor de Tussenpersonen

De Raad van Bestuur heeft een aanpassing van de financieringsregels voor de CIM studies door de Tussenpersonen goedgekeurd. U vindt deze nieuwe regels in de bijlagen van het Huishoudelijk Reglement van het CIM.

Op vraag van de tussenpersonen die lid zijn van het CIM, herinneren wij eraan dat geen enkel lid van het CIM (media of regie) toegelaten is om CIM gegevens door te geven aan een agentschap dat geen lid is van het CIM.

2017-02-15 -

CIM: tarieven van CIM studies voor media audit bureaus

De Raad van Bestuur heeft een aanpassing van de tarieven van de CIM studies voor media audit bureaus goedgekeurd. U vindt de nieuwe tarieven in bijlage.

(Deze wijziging is onderdeel van de nieuwe financieringsregels voor alle tussenpersonen zoals geformuleerd in bijlage 1 van het Huishoudelijk Reglement van het CIM).

Op vraag van de tussenpersonen die lid zijn van het CIM, herinneren wij eraan dat geen enkel lid van het CIM (media of regie) toegelaten is om CIM gegevens door te geven aan een bedrijf dat geen lid is van het CIM.

2016-04-28 -

Gewone Algemene Vergadering 2016: samenstelling van de Raad van Bestuur

Naar aanleiding van de statutaire verkiezingen die tijdens de Algemene Vergadering van 26 april jl. plaatsgevonden hebben, werd de samenstelling van de Raad van Bestuur gewijzigd.

Klik hier om de nieuwe samenstelling te ontdekken.

2016-02-29 -

Bericht aan de Leden van het CIM: aanpassing van het Huishoudelijk Reglement

Wij hebben het genoegen u te laten weten dat de Buitengewone Algemene Vergadering van 23 februari 2016 de aanpassing van het Huishoudelijk Reglement van de vereniging heeft goedgekeurd.

De Raad van Bestuur heeft ook de nieuwe tarieven voor de financieringsregels van de CIM Internet studie goedgekeurd. Ze zijn terug te vinden in de bijlagen van het Huishoudelijk Reglement.

De nieuwe volledige tekst is hier beschikbaar.

2016-02-25 -

Bericht aan de Leden van het CIM: aanpassing van de Statuten

Wij hebben het genoegen u te laten weten dat de Buitengewone Algemene Vergadering van 23 februari 2016 de aanpassing van de Statuten van de vereniging heeft goedgekeurd. De nieuwe volledige tekst is hier beschikbaar.

 

2016-01-28 -

Bericht aan de leden van de vereniging: 2de Buitengewone Algemene Vergadering 2016: Aanpassing van de Statuten en het Huishoudelijk Reglement van het CIM.

De 1ste Buitengewone Algemene Vergadering van 26 januari 2016 heeft het quorum van twee derden van de leden niet bereikt dat nodig is om de statuten te wijzigen. Een 2de Buitengewone Algemene Vergadering zal dus op dinsdag 23 februari 2016 om 15u bij het CIM plaatsvinden en zal zich, conform de bepalingen van artikel 20 van onze statuten, beraden over één enkel onderwerp, nl. “Aanpassing van de Statuten en het Huishoudelijk Reglement van het CIM”. De oproeping voor deze 2de Vergadering werd naar alle leden via post gestuurd.

2015-06-24 -

Financieringsregels CIM

De Raad van Bestuur heeft op 28 april en 23 juni 2015 de nieuwe financieringsregels goedgekeurd voor de Internet, Persbereik en Out-of-Home studies.

Alle financieringsregels voor de tussenpersonen en de media staan nu in bijlage bij het Huishoudelijke Reglement dat u hier kan raadplegen.

2015-06-24 -

Bureau : samenstelling (2)

Wim JANSEN (JC Decaux) maakt deel uit van het Bureau van het CIM.

De volledige samenstelling van het Bureau is nu de volgende:

- Christiane Dardenne (UMA), Ondervoorzitter

- Bart De Proost (De Persgroep Publishing), schatbewaarder

- Wim JANSEN (JC Decaux), lid

- Thierry Keyen (IP), Voorzitter

- Patricia Vermandele (ING België), Secretaris 

 

2015-05-20 -

Nieuw Bureau

De Raad van Bestuur heeft tijdens zijn zitting van 19 mei 2015 de nieuwe samenstelling van het Bureau goedgekeurd:

- Christiane Dardenne (UMA), Ondervoorzitter

- Bart De Proost (De Persgroep Publishing), Schatbewaarder

- Thierry Keyen (IP), Voorzitter

- Patricia Vermandele (ING België), Secretaris

2015-04-30 -

Gewone Algemene Vergadering 2015: samenstelling van de Raad van Bestuur

Naar aanleiding van de statutaire verkiezingen die tijdens de Algemene Vergadering van 28 april jl. plaatsgevonden hebben, werd de samenstelling van de Raad van Bestuur gewijzigd.

Klik hier om de nieuwe samenstelling te ontdekken.

 

Pagina's