News

2016-08-31 -

WANTED - Senior Project Manager TV and Digital Research (m/f)

2016-04-28 -

Gewone Algemene Vergadering 2016: samenstelling van de Raad van Bestuur

Naar aanleiding van de statutaire verkiezingen die tijdens de Algemene Vergadering van 26 april jl. plaatsgevonden hebben, werd de samenstelling van de Raad van Bestuur gewijzigd.

Klik hier om de nieuwe samenstelling te ontdekken.

2016-02-29 -

Bericht aan de Leden van het CIM: aanpassing van het Huishoudelijk Reglement

Wij hebben het genoegen u te laten weten dat de Buitengewone Algemene Vergadering van 23 februari 2016 de aanpassing van het Huishoudelijk Reglement van de vereniging heeft goedgekeurd.

De Raad van Bestuur heeft ook de nieuwe tarieven voor de financieringsregels van de CIM Internet studie goedgekeurd. Ze zijn terug te vinden in de bijlagen van het Huishoudelijk Reglement.

De nieuwe volledige tekst is hier beschikbaar.

2016-02-25 -

Bericht aan de Leden van het CIM: aanpassing van de Statuten

Wij hebben het genoegen u te laten weten dat de Buitengewone Algemene Vergadering van 23 februari 2016 de aanpassing van de Statuten van de vereniging heeft goedgekeurd. De nieuwe volledige tekst is hier beschikbaar.

 

2016-01-28 -

Bericht aan de leden van de vereniging: 2de Buitengewone Algemene Vergadering 2016: Aanpassing van de Statuten en het Huishoudelijk Reglement van het CIM.

De 1ste Buitengewone Algemene Vergadering van 26 januari 2016 heeft het quorum van twee derden van de leden niet bereikt dat nodig is om de statuten te wijzigen. Een 2de Buitengewone Algemene Vergadering zal dus op dinsdag 23 februari 2016 om 15u bij het CIM plaatsvinden en zal zich, conform de bepalingen van artikel 20 van onze statuten, beraden over één enkel onderwerp, nl. “Aanpassing van de Statuten en het Huishoudelijk Reglement van het CIM”. De oproeping voor deze 2de Vergadering werd naar alle leden via post gestuurd.

2015-06-24 -

Financieringsregels CIM

De Raad van Bestuur heeft op 28 april en 23 juni 2015 de nieuwe financieringsregels goedgekeurd voor de Internet, Persbereik en Out-of-Home studies.

Alle financieringsregels voor de tussenpersonen en de media staan nu in bijlage bij het Huishoudelijke Reglement dat u hier kan raadplegen.

2015-06-24 -

Bureau : samenstelling (2)

Wim JANSEN (JC Decaux) maakt deel uit van het Bureau van het CIM.

De volledige samenstelling van het Bureau is nu de volgende:

- Christiane Dardenne (UMA), Ondervoorzitter

- Bart De Proost (De Persgroep Publishing), schatbewaarder

- Wim JANSEN (JC Decaux), lid

- Thierry Keyen (IP), Voorzitter

- Patricia Vermandele (ING België), Secretaris 

 

2015-05-20 -

Nieuw Bureau

De Raad van Bestuur heeft tijdens zijn zitting van 19 mei 2015 de nieuwe samenstelling van het Bureau goedgekeurd:

- Christiane Dardenne (UMA), Ondervoorzitter

- Bart De Proost (De Persgroep Publishing), Schatbewaarder

- Thierry Keyen (IP), Voorzitter

- Patricia Vermandele (ING België), Secretaris

2015-04-30 -

Gewone Algemene Vergadering 2015: samenstelling van de Raad van Bestuur

Naar aanleiding van de statutaire verkiezingen die tijdens de Algemene Vergadering van 28 april jl. plaatsgevonden hebben, werd de samenstelling van de Raad van Bestuur gewijzigd.

Klik hier om de nieuwe samenstelling te ontdekken.

 

2015-04-30 -

Bericht aan de Leden van het CIM: ledenbijdrage 2015

Wij hebben het genoegen u te laten weten dat de Gewone Algemene Vergadering van 28 april 2015 beslist heeft het bedrag van het jaarlijkse lidgeld voor 2015 ongewijzigd te laten, nl. 780 €€ (BTW niet inbegrepen) voor het Individueel lid en 450 €€ (BTW niet inbegrepen) voor het Geassocieerd lid.

Pagina's