Centrum voor Informatie over de Media
Centre d'Information sur les Médias

De CIM Internet studie

Met de CIM Internet studie wil het CIM objectieve, onafhankelijke cijfergegevens bieden over het netto aantal "visitors", het aantal “visits" en "page requests” van de deelnemende sites, site-secties en groeperingen van sites. Bovendien publiceert de CIM Internet studie ook cijfers over het gebruik van Rich Internet Applications (RIA), video- en audio streams, en applications.

Deze cijfers zijn basisgegevens voor de verkoop, de planning en de aankoop van reclameruimte maar kunnen ook aangewend worden voor de interne analyse en optimalisering van sites.

Een deel van de resultaten van CIM Internet zijn openbaar. De volledige resultaten zijn enkel toegankelijk voor de intekenaars van de studie. Net als bij alle andere studies van het CIM, zijn de resultaten van elke deelnemer toegankelijk voor alle andere deelnemers.

CIM Internet traffic telt voor alle deelnemende sites het aantal Visitors en het aantal Pages die ze opvragen. Nu is een Visitor per definitie een internet browser die geïdentificeerd wordt aan de hand van een CIM-cookie. Blijft de vraag wie er schuil gaat achter die browser? De CIM Internet traffic cookies kunnen ons niets leren over geslacht, leeftijd of andere socio-demografische karakteristieken van de surfer. En net die gegevens zijn hard nodig om volwaardige mediaplanning op internet mogelijk te maken.

MetriProfil heeft als doel om in deze lacune te voorzien: het is de tactische internetstudie die de brug wil slaan tussen anonieme Metriweb Visitors en mensen van vlees en bloed. Dankzij CIM Metriprofil kan voor internetsites, net als voor alle andere media, het netto bereik en het sociodemografische profiel bepaald worden.

Concreet wordt met CIM Metriprofil regelmatig een steekproef van CIM Internet Traffic Visitors online ondervraagd over hun internetinfrastructuur, hun surfgedrag en hun socio-demografische kenmerken. Het profiel dat een surfer op die manier vrijgeeft, is bruikbaar om de site te profileren waarop hij de uitnodiging voor de vragenlijst ontving. Dankzij het CIM Metriweb cookie is hetzelfde profiel ook bruikbaar om alle andere CIM Metriweb sites te profileren die de surfer in de weken vóór en na de enquête bezocht heeft. Op die manier wordt MetriProfil een single source bereiksstudie waarin alle sites op gelijke voet behandeld worden.