Centrum voor Informatie over de Media
Centre d'Information sur les Médias

10. Bescherming van het privé-leven

10.1 Het CIM verklaart alle nodige technische en organisatorische maatregelen genomen te hebben opdat de CIM Metriweb-producten, die aan de intekenaars geleverd worden, slechts anonieme gegevens bevatten (die niet toelaten een verband te leggen met eender welke geïdentificeerde of identificeerbare persoon).

10.2 De intekenaar verbindt er zich toe om niet over te gaan tot kruising, of een poging tot kruising, van gegevens afkomstig uit CIM Metriweb of afgeleide producten met gegevens waarover hij beschikt, wat onwettelijk is en meer bepaald ingaat tegen de wet van 8 december 1992 over de bescherming van gegevens met een persoonlijk karakter.

10.3 De intekenaar aanvaardt en erkent dat het CIM in geen geval verantwoordelijk kan gesteld worden voor het gebruik door de intekenaar (of welke derde dan ook aan wie de intekenaar gegevens zou overgedragen hebben) van alle of delen van gegevens afkomstig van CIM MetriWeb indien dergelijk gebruik onwettelijk zou zijn en meer bepaald in zou ingaan tegen de wet van 8 december 1992 over de bescherming van gegevens met een persoonlijk karakter.

10.4 De intekenaar verbindt er zich toe het CIM-label en de CIM-disclaimer-tekst permanent op zijn site te plaatsen. Aan het CIM-label zal een hyperlink verbonden zijn die verwijst naar een verklarende nota van het CIM Metriweb-project op de CIM-site. Label en disclaimer-tekst zullen door het CIM aan de intekenaar medegedeeld worden. De technische installatie van het label, de hyperlink en de disclaimer-tekst zijn de verantwoordelijkheid van de intekenaar.

10.5 De CIM-disclaimer-tekst (zoals hieronder) dient op een gepaste plaats op de deelnemende site geplaatst te worden. De CIM-disclaimer-tekst die de eigenaars van de site verplicht op de deelnemende sites dienen te plaatsen is de volgende:

10.6 "Waarschuwing : Telkens U een site bezoekt met dit logo , verzamelt het CIM, het Centrum voor Informatie over de Media, met behulp van een cookie, informatie via de pagina's die U raadpleegt (aantal page requests, visits, ...). Deze informatie wordt verzameld voor puur statistische doelstellingen en laat in geen geval toe U te identificeren. Voor meer informatie en om up-to-date resultaten van deze studie te consulteren, klik op het CIM-logo of ga naar http://www.cim.be ".

10.7 Het CIM-label dient op elke deelnemende site geplaatst te worden (cfr. 5: opstartprocedure). Het CIM-label mag alleen op deelnemende sites geplaatst te worden en alleen gedurende de periode dat de site deelneemt aan de CIM MetriWeb-studie.

10.8 In geval van inbreuk door een intekenaar op deze clausule, behoudt het CIM zich het recht voor om met het oog op een strikte naleving van de wetgeving ter bescherming van het privé-leven, de intekenaar uit te sluiten van de CIM Metriweb-dienst, zonder voorbehoud voor het recht van het CIM om, indien nodig, schadevergoeding te eisen. Uitsluiting van de CIM Metriweb-dienst wordt beslist door de Raad van Bestuur van het CIM op voorstel van de Technische Commissie Internet, conform aan artikel 13 van dit reglement.

Niet deelnemen aan CIM MetriWeb en een anti-cookie installeren? Klik hier voor meer informatie.